Maximo Asset Monitor

Monitorovacie riešenie, ktoré umožňuje viditeľnosť v reálnom čase, odstraňovanie príčin problémov a upozornenia, ktoré sú vo veľkom rozsahu riadené umelou inteligenciou

Maximo Factory Icon

Hlavné výhody produktu IBM Maximo Asset Monitor

Image
Prepájanie prevádzok

Zlúčenie údajov z viacerých zdrojov údajov o prevádzkovom stave.

Image
Prevádzka vo veľkej mierke

Schopnosť upravovať a vizualizovať prevádzku v rámci podniku prostredníctvom jediného informačného panelu.

Image
Detekcia odchýlok na báze umelej inteligencie

Pokročilá analytika a umelá inteligencia, ktoré dokážu rýchlo odhaliť problémy a využívať údaje z histórie prevádzky.

Image
Analýza hlavných príčin (Root Cause)

Upozornenia a možnosti prehľadávania pre
riešiteľské tímy.

Image
Snaha o predvídanie

Maximo Asset Monitor je základom predvídavej údržby
a kontroly stavu prostriedkov.

Riešenie

Image
Prepojené prevádzky

1. Spája zdroje údajov OT
2. Znižuje prevádzkové náklady prostredníctvom nepretržitej
kontroly
3. Zlepšuje dostupnosť prostriedkov a prevádzky

1. Upraviteľný informačný panel pre personalizované zobrazenie.
2. Možnosť jednoduchého odstupňovania medzi procesmi a lokalitami
3. Zlepšuje prevádzkovú kontrolu
4. Podporuje diaľkové monitorovanie

Image
Viditeľnosť vo veľkom rozsahu
Image
Detekcia odchýlok na báze
umelej inteligencie

1. Využíva vedúcu pozíciu IBM na trhu v oblasti umelej inteligencie
2 Rozvíja porozumenie nad rámec tradičných upozornení s pevne stanovenými parametrami
3. Rozumie vzorcom v ruchu, ktoré sú ľahko prehliadnuteľné

1. Umožňuje dostať sa k dôležitým údajom, aby bol možný dôkladný zákrok
2. Prístup k historickým údajom umožňuje forenznú analýzu
poruchových trendov
3 Integruje pracovné postupy, čím uľahčuje rýchle riešenie problémov

Image
Analýza hlavných príčin (Root Cause)
Image
Snaha o predvídanie

1. Získavajte IMM zo svojich údajov
2. Získajte prístup k rozsiahlej AI spoločnosti IBM a
analytickým investíciám

Maximo Asset Monitor

Procesy:

Image
Pripojenie
Image
Príprava
Image
Vizualizácia
Image
Prieskum

Maximo Asset Monitor

Proces: Pripojenie

 

Ľahko prepojte podnikové údaje a zariadenia IT a OT v rozsahu a popritom mapujte hodnotovú hierarchiu

Image

 

  • Pripojte sa k zdrojom údajov IT a OT s vopred pripravenými konektormi
Image
  • Vytvorte aktívne pripojenie
    k systému EAM
Image
  • Presúvajte údaje o subjektoch a zariadenia z EAM systému do hierarchie prostriedkov
Image

Maximo Asset Monitor

Process: Prešetrenie

Intuitívne umožnite pokročilú analýzu a detekciu odchýlok na základe umelej inteligencie pre výstrahy v prostredí s nízkym počtom kódov/bez kódu.

Image

Jedným kliknutím pridajte z predpripraveného katalógu funkcií analytické funkcie založené na umelej inteligencii, ktoré sa majú použiť na údaje

Image

Nastavte upozornenia na základe výsledkov analýzy a detekcie odchýlok

Image

Zobrazte výsledky všetkých výpočtov na karte údajov pred použitím v súhrnnom informačnom paneli

Maximo Asset Monitor

Proces: Vizualizácia

Vytvárajte upravené informačné panely pomocou vopred pripravených widgetov, ktoré zobrazujú vložené analytické nástroje, upozornenia založené na umelej inteligencii a vizualizácie vašich činností.

Image

Vytvárajte upravené informačné panely
na základe prípadu použitia s predpripravenými drag&drop widgetmi

Image

Zobrazuje výstupy detekcie a analýzy odchýlok na základe umelej inteligencie a zvýrazňuje významné upozornenia v rámci widgetov

Image

Monitorujte prevádzku a kľúčové ukazovatele výkonnosti, vrátane kľúčových faktorov pre ukazovatele ako OEE, dostupnosť, doba prevádzkyschopnosti a ďalšie

Image
Image

Maximo Asset Monitor

Proces: Prieskum

Môžete zobrazovať dôležité upozornenia založené na umelej inteligencii, prechádzať od systému k senzorom a vytvárať opatrenia na zabezpečenie prevádzkyschopnosti.

Image

Prehľad od závodu až po systém, komponent, prostriedok a senzor

 

Image

Venujte pozornosť problémom a ich hlavným príčinám, ktoré ovplyvňujú sledované kľúčové ukazovatele výkonnosti

Image

Vytvorenie automatizovanej prevádzky na základe upozornení na zabezpečenie prevádzkyschopnosti založených na umelej inteligencii

Cesta k predikcii

Zvyšuje čas prevádzkyschopnosti a znižuje náklady na údržbu

Image

Maximo Asset Monitor

Prečo by ste ho mali využívať?

  • Agregácia a viditeľnosť údajov na úrovni podniku
  • Prispôsobte prevádzku procesom a pracoviskám
  • Detekcia problémov pomocou umelej inteligencie
  • Umožnite riešiteľským tímom podrobné analýzy
  • Rozšíriteľný základ IoT
Image

S čím Vás môžeme pomôcť?

Information

All images are for demonstration purposes only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Pexels.com

"Icons made by Freepik from www.flaticon.com"

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148