Powered by Smartsupp

Maximo Asset Monitor

Monitorovacie riešenie, ktoré umožňuje viditeľnosť v reálnom čase, odstraňovanie príčin problémov a upozornenia, ktoré sú vo veľkom rozsahu riadené umelou inteligenciou

Maximo Factory Icon

Hlavné výhody produktu IBM Maximo Asset Monitor

Image
Prepájanie prevádzok

Zlúčenie údajov z viacerých zdrojov údajov o prevádzkovom stave.

Image
Prevádzka vo veľkej mierke

Schopnosť upravovať a vizualizovať prevádzku v rámci podniku prostredníctvom jediného informačného panelu.

Image
Detekcia odchýlok na báze umelej inteligencie

Pokročilá analytika a umelá inteligencia, ktoré dokážu rýchlo odhaliť problémy a využívať údaje z histórie prevádzky.

Image
Analýza hlavných príčin (Root Cause)

Upozornenia a možnosti prehľadávania pre
riešiteľské tímy.

Image
Snaha o predvídanie

Maximo Asset Monitor je základom predvídavej údržby
a kontroly stavu prostriedkov.

Riešenie

Image
Prepojené prevádzky

1. Spája zdroje údajov OT
2. Znižuje prevádzkové náklady prostredníctvom nepretržitej
kontroly
3. Zlepšuje dostupnosť prostriedkov a prevádzky

1. Upraviteľný informačný panel pre personalizované zobrazenie.
2. Možnosť jednoduchého odstupňovania medzi procesmi a lokalitami
3. Zlepšuje prevádzkovú kontrolu
4. Podporuje diaľkové monitorovanie

Image
Viditeľnosť vo veľkom rozsahu
Image
Detekcia odchýlok na báze
umelej inteligencie

1. Využíva vedúcu pozíciu IBM na trhu v oblasti umelej inteligencie
2 Rozvíja porozumenie nad rámec tradičných upozornení s pevne stanovenými parametrami
3. Rozumie vzorcom v ruchu, ktoré sú ľahko prehliadnuteľné

1. Umožňuje dostať sa k dôležitým údajom, aby bol možný dôkladný zákrok
2. Prístup k historickým údajom umožňuje forenznú analýzu
poruchových trendov
3 Integruje pracovné postupy, čím uľahčuje rýchle riešenie problémov

Image
Analýza hlavných príčin (Root Cause)
Image
Snaha o predvídanie

1. Získavajte IMM zo svojich údajov
2. Získajte prístup k rozsiahlej AI spoločnosti IBM a
analytickým investíciám

Maximo Asset Monitor

Procesy:

Image
Pripojenie
Image
Príprava
Image
Vizualizácia
Image
Prieskum

Maximo Asset Monitor

Proces: Pripojenie

 

Ľahko prepojte podnikové údaje a zariadenia IT a OT v rozsahu a popritom mapujte hodnotovú hierarchiu

Image

 

  • Pripojte sa k zdrojom údajov IT a OT s vopred pripravenými konektormi
Image
  • Vytvorte aktívne pripojenie
    k systému EAM
Image
  • Presúvajte údaje o subjektoch a zariadenia z EAM systému do hierarchie prostriedkov
Image

Maximo Asset Monitor

Process: Prešetrenie

Intuitívne umožnite pokročilú analýzu a detekciu odchýlok na základe umelej inteligencie pre výstrahy v prostredí s nízkym počtom kódov/bez kódu.

Image

Jedným kliknutím pridajte z predpripraveného katalógu funkcií analytické funkcie založené na umelej inteligencii, ktoré sa majú použiť na údaje

Image

Nastavte upozornenia na základe výsledkov analýzy a detekcie odchýlok

Image

Zobrazte výsledky všetkých výpočtov na karte údajov pred použitím v súhrnnom informačnom paneli

Maximo Asset Monitor

Proces: Vizualizácia

Vytvárajte upravené informačné panely pomocou vopred pripravených widgetov, ktoré zobrazujú vložené analytické nástroje, upozornenia založené na umelej inteligencii a vizualizácie vašich činností.

Image

Vytvárajte upravené informačné panely
na základe prípadu použitia s predpripravenými drag&drop widgetmi

Image

Zobrazuje výstupy detekcie a analýzy odchýlok na základe umelej inteligencie a zvýrazňuje významné upozornenia v rámci widgetov

Image

Monitorujte prevádzku a kľúčové ukazovatele výkonnosti, vrátane kľúčových faktorov pre ukazovatele ako OEE, dostupnosť, doba prevádzkyschopnosti a ďalšie

Image
Image

Maximo Asset Monitor

Proces: Prieskum

Môžete zobrazovať dôležité upozornenia založené na umelej inteligencii, prechádzať od systému k senzorom a vytvárať opatrenia na zabezpečenie prevádzkyschopnosti.

Image

Prehľad od závodu až po systém, komponent, prostriedok a senzor

 

Image

Venujte pozornosť problémom a ich hlavným príčinám, ktoré ovplyvňujú sledované kľúčové ukazovatele výkonnosti

Image

Vytvorenie automatizovanej prevádzky na základe upozornení na zabezpečenie prevádzkyschopnosti založených na umelej inteligencii

Cesta k predikcii

Zvyšuje čas prevádzkyschopnosti a znižuje náklady na údržbu

Image

Maximo Asset Monitor

Prečo by ste ho mali využívať?

  • Agregácia a viditeľnosť údajov na úrovni podniku
  • Prispôsobte prevádzku procesom a pracoviskám
  • Detekcia problémov pomocou umelej inteligencie
  • Umožnite riešiteľským tímom podrobné analýzy
  • Rozšíriteľný základ IoT
Image

S čím Vás môžeme pomôcť?

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK2121388148
D-U-N-S® Number  2121388148

Offcanvas

Cookie Policy