Maximo Scheduler

Plánujte, rozvrhujte, prideľujte a sledujte pracovné príkazy a plány pracovných položiek

Maximo Factory Icon

Maximo Scheduler a Scheduler Plus

Umožňuje projektantom graficky zobraziť prácu, ktorú treba vykonať, porovnať a prispôsobiť požadované zdroje s existujúcimi.

Dispečeri môžu využívať mapy na zabezpečenie chodu techniky. 

Vykonávajte prácu a graficky sledujte stav odvedenej práce.

Technikovi je pridelená práca a dispečer má k dispozícii aktualizácie stavu v reálnom čase.

 

Umožňuje projektantom graficky zobraziť prácu, ktorú treba vykonať, porovnať a prispôsobiť požadované zdroje s existujúcimi.

Dispečeri môžu používať mapy na zabezpečenie chodu techniky. 

Vykonávajte prácu a sledujte stav odvedenej práce graficky.

Technikovi je pridelená práca a dispečer má k dispozícii aktualizácie stavu vykonanej práce v reálnom čase.

Image
 • Zabudované optimalizačné modely prinášajú zlepšené ciele plánovania
 • Plánovanie práce umožňuje porovnať niekoľko scenárov na základe cieľov plánovania
 • Grafické plánovanie podporuje tímový manažment
 • Optimalizované plánovanie na základe kariet pomáha pri krátkodobom prideľovaní zamestnancov
 • Možnosť nastaviť stretnutia so zákazníkmi v rámci plánovaného termínu
 • Spravujte veľké projekty, ktoré závisia na pracovných príkazoch a zadaniach.
 • Integrovanie údajov o počasí, ktoré pomáhajú pri plánovaní/rozvrhovaní a prideľovaní práce
 • Intuitívny plánovač integrácie do manažmentu prostriedkov
 • Prenos objednávok z plánovača do mobilnej aplikácie
 • Spätná väzba o geopolohe prostredníctvom mobilnej aplikácie
 • Údaje o počasí integrované do dátového modelu Maximo
 • Voliteľný optimalizačný engine (kritická cesta / trasy...)
 • Vizualizácia pracovných príkazov a obohacovanie informácií zjednodušuje plánovanie
 • Logické zoskupovanie a plánovanie pracovných balíkov znižuje časy odstávok/presunov a tým znižuje aj náklady na odstávky
 • Plánovanie zdrojov rieši problémy s prideľovaním a nedostatočným / nadmerným zaťažením, a to aj v kritických situáciách
 • Dynamický prehľad o mimoriadnych, plánovaných a neplánovaných prácach, ktoré súperia o dostupné zdroje, umožňuje efektívne plánovanie práce a zabraňuje nákladným prerušeniam a oneskoreniam výroby
Image

Stretnutie

Zohľadnenie aktuálnych predpovedí počasia

Image

Stretnutia/rozplánovanie zdrojov

Zohľadnenie zamestnancov, materiálov a nástrojov

Odosielanie

Prideľovanie pracovných príkazov na základe aktuálnej geopozície

Maximo Scheduler Plus

Plánujte, rozvrhujte, prideľujte a sledujte rozsiahle projekty

Maximo Scheduler Plus

Plánujte, rozvrhujte, prideľujte a sledujte veľké projekty

Doplnková ponuka v portfóliu Maximo Asset Management, ktorá nadväzuje na Maximo Scheduler. Obsahuje všetky funkcie programu Maximo Scheduler a ponúka ďalšie funkcie, ktoré možno rozdeliť do štyroch hlavných oblastí

Riadenie veľkých projektov

Rezervácia termínov

Dynamická dispozícia

Integrácia údajov o počasí

Zástupcovia zákazníckeho centra môžu vopred stanoviť stretnutia so zákazníkmi

Dohodnite si termín stretnutia

Vytvárajte a aktualizujte knihy schôdzok, aby ich zástupcovia zákaznického centra mohli používať na plánovanie stretnutí so zákazníkmi.

Údaje o počasí môžete aktivovať a nastaviť tak, aby sa dali použiť v určitých aplikáciách.

Image

Aplikácie založené na úlohách v Scheduler

Aplikácie založené na úlohách v scheduler

Image
Grafické plánovanie

Plánovači údržby môžu riadiť a plánovať nadchádzajúce práce.

Image
Grafické mapovanie

Manažéri a administrátori môžu priraďovať pracovné záznamy k zdrojom.

Image
Grafické mapovanie -
Opravovňa

Projektanti pre opravy môžu vykonávať svoju prácu

Image
Grafické spravovanie skupín zmien

Manažéri a zadávatelia pracovných úloh môžu zostaviť skupiny zmien pre dané pracovné úlohy.

Image
Mobilná šablóna dostupná kdekoľvek

Zamestnanci a pracovníci zmenovej skupiny môžu vykonávať bežné každodenné úlohy, ako je príprava zdrojov, kontrola a aktualizácia úloh a fungovať aj diaľkovo

Aplikácie založené na úlohách v Scheduler Plus

Image
Grafické plánovanie

Plánovači údržby môžu riadiť a plánovať nadchádzajúce práce.

Image

Grafické plánovanie - veľké projekty

Plánovači údržby môžu plánovať a riadiť nadchádzajúce práce vo veľkých projektoch 

Image
Grafické mapovanie

Manažéri a zadávatelia môžu priraďovať pracovné záznamy k zdrojom.

Image
Grafické mapovanie - Opravovňa

Projektanti pre opravy môžu vykonávať svoju prácu

Image

Spravovanie skupín grafických zmien

Manažéri a zadávatelia pracovných úloh môžu zostaviť skupiny zmien pre pracovné zadania.

Image
Správca knihy termínov

Zástupcovia zákazníckeho centra si môžu so zákazníkom dohodnúť stretnutie zamerané na vykonanie práce.

Image
Konfigurácia predpovede počasia

Manažéri a administrátori môžu nastaviť zasielanie oznámení technikom a zákazníkom, aby ich informovali o poveternostných podmienkach, ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu.

Správca knihy termínov

 Zástupcovia zákazníckeho servisu si môžu so zákazníkom dohodnúť stretnutia slúžiace na vykonanie práce.

Nastavte predpovede počasia

Manažéri a zadávatelia môžu nastaviť upozornenia, ktoré sa majú posielať technikom a zákazníkom, aby ich informovali o poveternostných podmienkach, ktoré by mohli ovplyvniť ich prácu.

Zoznam zmien - Čo je nové?

Novinky vo verzii 7.6.7

Scheduler 7.6.7.1 dostupný s Maximo 7.6.1.0

 • Aktualizácia verzie DOC na verziu 3.9.0.1, aby fungovala s Javou 1.8 v systéme Maximo
 • Zlepšenie optimalizačných modelov
 • Možnosť prednastaviť funkciu uzamknutia ako zapnutú vo všetkých aplikáciách
 • Osoby a skupiny osôb môžu byť prehliadané v zobrazení Grafické mapovanie - Priradenie a kódy môžu byť zmenené rôznymi farbami pre dôvody týkajúce sa dostupnosti

Scheduler 7.6.7.3 dostupný s Maximo 7.6.1.1

 • Grafické plánovanie (GS) a grafické plánovanie - veľké projekty (GS-LP)
  • Zdieľajte zadanie
  • Plánované pracovné zdroje rozložené na určitý čas
  • Priebežné financovanie projektu
  • Zaťaženie, ktoré je vyššie ako dostupnosť, je teraz podfarbené červenou farbou
  • Tlač vo formáte PDF
 • Len v grafickom návrhu - len veľké projekty GS-LP
  • Automatický výpočet času začiatku a konca niekoľkých činností
  • Zobrazenie minulej záťaže
 • Vo všetkých grafických zobrazeniach
  • Tlač - možnosť pridať záhlavie

 

 • Nové kódy príčiny, ktoré možno pridať k hodnotám ootb, ako sú vyššie uvedené Stretnutia a Školenia.
 • Vlastnosti systému sa využívajú na dosiahnutie nových farieb:
Image

Dokumentácia

S čím Vás môžeme pomôcť?

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148

Offcanvas

Cookie Policy