Engineering Lifecycle Management pre Letectvo a Obranu

 

Prehľad riešení

Riešenie IBM Engineering pre letecký a obranný priemysel pozostáva z niekoľkých prvkov:

 • Vytváranie požiadaviek, vrátane smerníc, dohľadateľnosti, baseliningu a FMEA
 • Systémové a softvérové inžinierstvo vrátane simulácie správania a automatizovaného generovania kódu
 • Plánovanie a realizácia práce (V-Model, Agile, SAFe a podobné)
 • Spravovanie konfigurácie softvéru a spravovanie zdrojového kódu
 • Overovanie a validácia
 • Automatizácia jednotkových, integračných a užívateľských akceptačných testov (UAT)
 • Globálne spravovanie variantov (základné línie (baselines) a Streams počas celého životného cyklu)
 • Automatické generovanie hlásenia o súlade s dokumentom
 • Hlásenia naprieč doménami v reálnom čase
 • Generovanie záznamov procesov a pracovných produktov podľa DO 178-C
 • Technické prepojenia z ALM na PLM a ERP, ako aj vlastné zobrazenia na dodržiavanie predpisov a pre produkty

Našim zákazníkom prinášame niekoľko výhod, ako napríklad:

 • Dohľadateľnosť od požiadavky po architektúru, zdrojový kód, testy a nedostatky
 • Základné línie (baselines) v rámci celého produktu
 • Automatizáciu a rýchle dodanie tovaru
 • Spoluprácu so všetkými tímami
 • Rýchle dodanie podobných produktov (zostrojenie rady produktov)
 • Single Source of Truth
 • Chápanie technických prostriedkov v rôznych oblastiach
Image

IBM Jazz Solution for ALM Requirements, Architecture, Development, and V&V

Upozorňujeme, že video bolo vytvorené s automobilovými prostriedkami, ale rovnaké pravidlá a výhody platia aj pre prostriedky DO-178 C. Funguje to rovnako.

Strategické opätovné použitie a zostrojenie rady produktov

S rastúcou zložitosťou mnohých produktov a silnejúcim tlakom konkurencie rastie potreba zvýšenia efektívnosti technického vývoja. To platí v mnohých odvetviach: letecké, pozemné alebo námorné dopravné prostriedky, lekárske zariadenia a spotrebné elektronické zariadenia. Vo všetkých týchto odvetviach je štandardnou praxou dodávanie viacerých produktov so spoločnými prvkami, výsledkom čoho sú produktové rady alebo rodiny produktov. Opätovné použitie prostriedkov v rámci produktovej rady alebo rodiny je hlavným zlepšením efektivity na zmiernenie tlaku na vytváranie produktu.

Existuje mnoho spôsobov, ako znova použiť prostriedky; niektoré spôsoby nemusia byť také efektívne ako iné, ale dáva zmysel využiť už vykonanú prácu. Keď spoločnosť opätovne použije prostriedky a technológie na nové projekty, následná zmena prostriedkov na jednom mieste sa často nerozšíri čisto a efektívne na všetkých miestach, kde sa prostriedok používa. Je pravdepodobná duplikácia práce ak neexistujú procesy a nástroje na automatizáciu opätovného použitia.

Podpora procesov DoDAF a DO178B/C

 • Podporuje všetky základné procesy a pracovné produkty definované v norme
 • Spravuje zmeny a konfigurácie
 • Šablóna procesu implementovaná v Rational Team Concert
 • Návod a postupy implementované v Rational Method Composer
Image

IBM Rational Solution for Aerospace and Defense - DO-178B/C

IBM Rational Solution for Aerospace and Defense - DO-178B/C je súbor osvedčených postupov, ktoré pomáhajú organizáciám vyvíjať produkty na certifikáciu podľa kritických bezpečnostných noriem DO-178B a DO-178C. Rozsah týchto postupov zahŕňa 5 hlavných procesov opísaných v DO-178B/C, týkajúcich sa plánovania, vývoja, overovania, riadenia konfigurácie a zabezpečenia kvality. Boli vyvinuté tak, aby podporovali postupné osvojenie, čím urýchlili prijatie spoločných procesov, postupov a nástrojov, aby sa skrátil čas potrebný na zhodnotenie iniciatív klienta na zlepšenie procesov.

Viac informácií:

 

The IBM Rational Rhapsody Kit for DO-178B/C

Táto sada obsahuje návod na to, ako vhodne vyvinúť softvér súvisiaci s bezpečnosťou pomocou IBM Rational Rhapsody prostredníctvom splnenia kvalifikačných cieľov nástroja popísaných v normách týkajúcich sa bezpečnosti DO-178B (1), DO-178C (2) a DO-331 (7 ).
Súprava IBM Rational Rhapsody pre DO-178B/C obsahuje nasledujúce artefakty:

 

 • IBM Rational Rhapsody Kit for DO-178B/C Overview (this document)
 • IBM Rational Rhapsody Reference Workflow Guide
 • IBM Rational Rhapsody TestConductor Add On Reference Workflow Guide
 • IBM Rational Rhapsody TestConductor Add On Safety Manual  IBM Rational Rhapsody TestConductor Add On Qualification Kit for DO-178B/C Overview
 • IBM Rational Rhapsody TestConductor Add On Validation Suite
 • IBM Rational PSAC for SMXF (Plan for Software Aspects of Certification)
 • IBM Rational Rhapsody SXF / SMXF Frameworks (C++ / C)
 • IBM Rational Rhapsody SFX / SMXF Validation Suites

Referencie

Videá:

–Raytheon (video)

–Requirements Management v Raytheone (video)

Webové stránky:

– IBM Rational solution for systems and software engineering

– Aerospace and defense solutions

– Jazz.net Community site: Systems Engineering and Embedded Software Development

Systems Engineering for Dummies (ebook)

Pokročilá analytika a umelá inteligencia

Pokročilá analytika a umelá inteligencia

Bezproblémová spolupráca

Bezproblémová spolupráca

Modelovanie a simulácia

Modelovanie a simulácia

Automatizácia dodržiavania predpisov a tvorby dokumentov

Automatizácia dodržiavania predpisov a tvorby dokumentov

Rozšírené agile postupy a metódy

Rozšírené agile postupy a metódy

Engineering Lifecycle Management with AI

IBM Engineering for Medical Devices pozostáva zo súboru procesných hodnôt (modifikovateľných zákazníkom pomocou Rational Method Composer), ktoré zahŕňajú pracovné postupy použiteľné v Rational Team Concert. Zahŕňa tiež projektovú šablónu DOORS pre zdravotnícke zariadenia, ktorá obsahuje preddefinované moduly DOORS, ktoré môžu používatelia inštancovať, aby mohli rýchlejšie využiť DOORS v projektoch, od ktorých sa vyžaduje súlad s FDA QSR a IEC 62304. Moduly DOORS obsahujú súbor definovaných atribútov pre rôzne fázy vývoja v životnom cykle bezpečnosti, vrátane smernice, návrhu, implementácie, integrácie, overovania, validácie a produkčného vydania. Verzia tejto šablóny je dostupná aj pre DOORS Next Generation.

IoT je o prepojení vecí

Všetko vždy súvisí so všetkým!

Umožňuje nám prepojiť údaje a činnosti

v rámci predtým odlišných a samostatných činností.

Optimalizujte spôsob, akým sa veci robia

a vymyslite a implementujte úplne nové pracovné postupy

70% hodnoty

 čo bude IoT generovať, bude v nastaveniach B2B

Cez prostriedky ako napríklad

vozidlá, priemyselné zariadenia a budovy 

Lídri v odvetviach patria k našim 3,000+ zákazníkom

Klienti používajúci riešenia IBM Engineering Lifecycle Management

10 z 10 najlepších

10 z 10 najlepších

spoločností letectva a obrany používa Rational

10 z 10 najlepších

10 z 10 najlepších

výrobcov automobilov používa Rational

10 z 10 najlepších

10 z 10 najlepších

výrobcov smartfónov používa Rational

9 z 10 najlepších

9 z 10 najlepších

výrobcov zdravotníckych pomôcok používa Rational

9 z 10 najlepších

9 z 10 najlepších

farmaceutických spoločností používa Rational

8 z 10 najlepších

8 z 10 najlepších

polovodičových spoločností používa Rational

Využívanie riešenia IBM na širokom trhu

13 z 15

13 z 15

Najväčších OEM (výrobcov originálnych dielov) v oblasti obrany v roku 2016

10 z 10

10 z 10

Najväčších OEM v automobilovom priemysle v roku 2016

13 z 15

13 z 15

Najväčších dodávateľov úrovne 1 pre automobilový priemysel

13 z 15

13 z 15

Najväčších OEM elektroniky

54

54

Vládnych agentúr vo viac ako 54 krajinách

Image

Adekvátne definovaný proces musí byť podporený vhodnými nástrojmi. IBM Engineering ponúka integrované riešenie na definovanie a spravovanie požiadaviek. Toto riešenie vám pomôže vytvoriť požiadavky, ktoré sú základným kameňom úspešného dodania produktu.

Riešenia od IBM môžu umožniť dvom ľuďom spracovať až 3 000 požiadaviek za deň, v porovnaní s 1 000 požiadavkami za deň s piatimi ľuďmi. Navyše, náš balík riešení podporuje dosahovanie FDA Design Controls, súlad s IEC 62304 a  súlad s ďalšími regulačnými požiadavkami

Rodina produktov Doors vám pomôže:

 • Zachytiť a zdokumentovať potreby zainteresovaných strán a trhu,
 • Skontrolovať pokrytie a konzistentnosť požiadaviek a zmien požiadaviek v rámci systému a životného cyklu
 • Spolupracovať a dohodnúť sa na požiadavkách medzi zainteresovanými stranami a dodávateľmi
 • Posúdiť vplyv zmien požiadaviek v rámci systému
 • Spravovať základné línie, dohľadateľnost a kontrolné záznamy tak, aby bol dosiahnutý súlad s predpismi
 • Efektívne spravovať varianty produktov pomocou spravovania konfigurácie požiadaviek

Výrazne znížte záťaž spojenú so snahou o dodržiavanie predpisov

Vďaka IBM Engineering Method Composer a Workflow Manager

Engineering Lifecycle Management with AI

Šablóny poskytujú rýchly a intuitívny spôsob, ako presadiť kontrolu nad projektom a pomôcť s jeho riadením.

Každá pracovná položka obsahuje aj odkaz na pôvodný popis úlohy.

 

Prezentácie

s IBM Engineering Lifecycle Optimization

IBM Innovate


Vývoj a testovanie softvéru kritického z hľadiska bezpečnosti

Rhapsody Kit for
DO-178B-C


Prehľad

IBM Rational Solution for Aerospace & Defense


Drive Innovation with IBM Engineering

Maximalizujte spoluprácu počas celého životného cyklu vývoja pre interné tímy aj pre celý dodávateľský reťazec

Image

Platforma IBM Engineering odstraňuje bariéry medzi tímami, rolami, subdodávateľmi a tímami dodávateľského reťazca, aby bolo možné využívať plne integrované prostredie spolupráce v rámci rozšírených tímov.

Nižšie uvedené časti popisujú konkrétne funkcie a spôsoby, ako vám môžeme pomôcť dosiahnuť súlad s normami. Ak potrebujete pochopiť, ako platforma funguje a ak ste si neprečítali celkové okamžité výhody, ktoré môžete získať, kliknite na nasledujúce tlačidlo

Image

IBM Requirements Asistent Kvality

Schopnosť Watson zabudovaná vo vnútri DOORS Next Generation (DNG)
 • Odstraňuje riziko a nejednoznačnosť vo fáze tvorby požiadaviek hneď po vybalení pomocou AI (Watson Natural Language Understanding)
 • Vopred vyškolení na zisťovanie kľúčových indikátorov kvality navrhnutých tak, aby boli v súlade s usmerneniami INCOSE pre písanie dobrých požiadaviek
 • Autori dostávajú koučing od Watsona, aby zlepšili kvalitu požiadavky počas jej písania.


Failure Mode and Effects Analysis

Softvér IBM Rational poskytuje sadu funkcií režimu FMEA. To umožňuje vývojovému tímu daného produktu identifikovať, definovať a regulovať zmierňovanie rizík a zároveň zabezpečiť dohľadateľnosť medzi požiadavkami, režimami zlyhania a testovacími prípadmi.

IBM poskytuje rozšírenie FMEA pre platformu IBM Jazz, ktoré je nainštalované v komponente /RM. Rozšírenie umožňuje používateľom:

 • Vyberať atribúty ako pravdepodobnosť, závažnosť, dopad

 • Využívať automatizovaný alebo manuálny výpočet čísla priority rizika (RPN)

 • Prepojiť artefakt FMEA s ovplyvnenými požiadavkami a požiadavkami na zmiernenie

 • Analýza nedostatkov

Pomocou rozšírenia Softacus FMEA sme tiež schopní:

 • Porovnať RPN pred a po zmiernení

 • Farebne označiť RPN na základe hodnoty

 • Upraviť výpočet FMEA podľa svojich potrieb

 • Poskytnúť ho bezplatne našim IBM Jazz zákazníkom

Image

Hazard Analysis

Fault Tree Analysis (FTA)


– Deduktívny prístup (zhora nadol), ktorý spája kauzálne faktory (napr. chyby, podmienky a udalosti) spolu prostredníctvom logických operátorov.
– Odporúča sa vo fázach požiadaviek, systémovej analýzy a návrhu

 • Dohľadateľné prepojenia medzi požiadavkami, analýzou, dizajnom a bezpečnostnými prvkami tvoria váš „bezpečnostný prípad“
 • Prvky FTA môžu mať dohľadateľné  a navigovateľné prepojenia na – požiadavky – prvky, ktoré môžu prejavovať chyby – prvky, ktoré dokážu odhaliť chyby – prvky, ktoré riešia chyby
 • Prvky FTA obsahujú metadáta - závažnosť - pravdepodobnosť - MTBF - riziko - úroveň integrity bezpečnosti
 • UML Fault Tree Analysis Profile

 

 • Fault Means, Effect, and Criticality Analysis (FMECA)
  – Induktívny prístup (zdola nahor), ktorý spája poruchy komponentov s nebezpečenstvami
  – Nemožno ho použiť, kým nemáte zoznam dielov, čo je v procese vývoja neskoro.
 • Security Analysis Diagram
  – Profil UML na modelovanie kybernetickej bezpečnosti, hrozieb a protiopatrení

Regulácia rizika a plán na reguláciu rizika

IBM® Rational Team Concert™ je kolaboratívny nástroj na riadenie zmien. Môžete ho použiť na vytvorenie viacerých oblastí projektu, pričom každá vyhovuje potrebám projektu. Zahrnutých je viacero šablón procesov a projektové tímy si môžu vybrať tú, ktorá sa použije v oblasti projektu, na základe potrieb tímu.

Šablóna procesu Formal Project Management je určená na spravovanie riadenia zmien a je tiež užitočná pri regulovaní rizík projektu. Nasledujúce časti vysvetľujú, ako používať túto šablónu.

Nezabudnite si pozrieť krátky súhrn výhod používania produktu Rational Team Concert na riadenie rizík vo vašich projektoch vývoja softvéru.

Image

Dokumenty

Súlad s DO-178C

DO 178 C compliance

Súlad s DO-178C: premeňte režijné náklady na konkurenčnú výhodu

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148