Powered by Smartsupp

IBM Jazz Engineering Lifecycle Management (ALM)

Komplexný súbor aplikácií na manažment požiadaviek, navrhovanie, plánovanie, overovanie a validáciu systémov pre vývoj softvérových a hardvérových produktov

Screen that shows IBM Jazz Dashboard.

IBM Collaborative Lifecycle Management Jazz Platform 

 • Dosiahnite prehľad počas celého životného cyklu
 • Docieľte dohľadateľnosť naprieč celým životným cyklom
 • Umožníte kolaboráciu
 • Zlepšite kvalitu a rýchlosť uvedenia na trh
 • Pomocou jedinečných techník opätovne použite diela a artefakty
 • Pochopte vzťahy a vplyv zmien
 • Dosiahnite súlad s internými a externými predpismi
V prípade záujmu o demo prispôsobené vaším interným potrebám, nás neváhajte kontaktovať
Image

Priemyselné využitia IBM ELM

Image
Riešenia pre zdravotnícke zariadenia
Preddefinované procesy, šablóny, zobrazenia a záznamy
Analýza nebezpečenstiev a rizík (HARA)
IEC 62304

FDA CFR 21 Part 11
Image
Riešenia pre automobilový priemysel
Preddefinované procesy, šablóny a procesy Vám pomôžu s nasledovným:
Analýza rizík
ASIL Poradenstvo
Kyber bezpečnosť
Image
Riešenia pre letectvo a obranu
Preddefinované procesy, šablóny a procesy Vám pomôžu s nasledovným:
DO 178 B/C
Automatizované testovanie jednotiek
Analýza rizík

Možnosti IBM Jazz Platform

Image
Spolupráca

Povoľte komunikáciu medzi analytikmi, inžiniermi, členmi QA, projektovými manažérmi, DevOPS Teams, atď. v reálnom čase cez thread diskusie, automatickú kontrolu platnosti odkazu, upozornenia, efektívne hlásenia a mnoho ďalších

Image
Dohľadateľnosť

Dohľadateľnosť dosiahnutá prostredníctvom riešenia prístupného v prehliadači. Môžete ho rozšíriť pomocou Eclipse alebo Visual Studio a dokonca aj lokálne vytvoriť model UML SysML  a prezerať ich v prehliadači

Image
Opätovné použitie

Opätovné využitie požiadaviek, zložiek, configuration managementu a globálneho configuration managementu(GCM) prostredníctvom celej platformy

Image
Súlad

Východiská a snímky systému – Prehľadávajte, vyhľadávajte a podávajte správy o akomkoľvek zaznamenanom stave vášho projektu a porovnávajte ho s aktuálnym stavom.. IBM Jazz Platform poskytuje kompletný auditný zoznam, elektronické podpisy a pomáha vám zabezpečiť, kto môže vidieť ktoré údaje

Spravujte požiadavky, pracovné položky a testy prostredníctvom prispôsobiteľných pracovných postupov, ktoré zabezpečujú, že pracovné položky sú upravované správnymi ľuďmi v správny čas. 

Škálovateľnosť- spoliehajte sa na platformu, ktorá môže byť nasadená pre menej ako 5 ľudí, ale aj pre niekoľko tisíc pracovníkov. Používate len to, čo potrebujete

Využite predvolenú funkciu integrácií na rozšírenie funkčnosti prostredníctvom Open APIs ako REST, OSLC a iných technológií

Využite vedomosti Softacus tímu, hlbokej technológie a priemyselných zručností IBM na rýchle nasadenie platformy so správnym postupom. Môžete tiež využiť naše bezplatné doplnky a priemyselné šablóny.

IBM Jazz Platform Components

Hlavný aplikačný komponent nainštalovaný na serveri, na poskytnutie úplnej sledovateľnosti

Requirements Management

Inžinierstvo požiadaviek a dohľadateľnosť 

Engineering DOORS
Next Generation

Požiadavky a smernice

Model Based Engineering

MBSE pre softvér a systémy

Engineering
Rhapsody

Centrálne skladovanie návrhov

Planning & Software Development

Pracovné položky, pracovné položky vývoja a vývoj

Engineering Workflow Management

Chyby, úlohy

Test & Quality Management

Overovanie, validácia, kvalita

Engineering
Test Management

Ciele a plány testovania ISTQB

Informačné panely, pracovné položky, spolupráca, OSLC, história auditu, snímky systému (cez ALM), základné hodnoty (baselines), dohľadateľnosť životného cyklu,, spravovanie variantov, konfigurácie a používateľov

IBM ELM Demá

Správa požiadaviek

Jediný zdroj pre vaše požiadavky, smernice a iné artefakty, využívajte dohľadateľnosť, aby ste mali prístup k vplyvom zmien a zautomatizovali dodržiavania predpisov
 • Požiadavky založené na databáze v jedinečnom riešení možno zobraziť ako špecifikácie podobné Wordu, Excelu a možno ich upravovať súčasne.
 • Spolupracujte a buďte oboznámený o zmenách, ktoré majú vplyv na vaše artefakty. Každý artefakt je prístupný prostredníctvom odkazu a zmeny sú sledované cez históriu
 • Získajte úplnú kontrolu nad požiadavkami pomocou konfigurovateľných pracovných postupov, ktoré chránia text alebo atribúty v závislosti od ich stavu
 • Spolupracujte a zabezpečte, aby boli požiadavky schválené prostredníctvom spolupráce, pracovných postupov alebo rozhodnite, či povolíte dodávanie zmeneného obsahu na základe konkrétnej požiadavky o zmene
 • Importujte Word, Excel, Reqif a taktiež získajte hlásenia z platformy vďaka konfigurovateľnému nástroju na tvorbu dokumentov. Pre spoľahlivú spoluprácu s externými partnermi, môžete použiť formáty ako ReqIF alebo Excel roundtrip 
 • Využite pokročilé predkonfigurované správy, grafy a šablóny. Môžete tiež vytvoriť svoje grafy pomocou intuitívneho nástroja na vytváranie hlásení a pridať ich na váš informačný panel. Sú podporované aktuálne aj neaktuálne hlásenia. 
 • Použite predkonfigurované šablóny a silné kontrolné mechanizmy, ako sú žiadosti o zmenu, elektronické podpisy a mnoho ďalších mechanizmov na zabezpečenie súladu s priemyselnými normami
 • Vytvorte špecifické šablóny správ, aby ste dosiahli súlad a rýchlo prešli auditom
 • Prepájajte s pracovnými položkami (zadania, žiadosti o zmenu, chyby), testovacími prípadmi, testovacími krokmi a s návrhovými prvkami (SysML UML) v priebehu niekoľkých sekúnd alebo automaticky prostredníctvom kolekcií a views.

Plánovanie a implementácia

Tradičné, agilné alebo hybridné vývojové techniky? IBM Jazz Platform ich vie podporiť všetky
 • Získajte úplnú kontrolu nad pracovnými položkami vďaka nastaviteľným screenom, pracovným postupom, elektronickými podpismi a pravidlami dodržiavania súladu
 • Môžete použiť agilný, tradičný SAFe alebo hybridný proces, aby ste sa úplne prispôsobili vašim potrebám
 • Umožnite projektovým manažérom a vývojárom pracovať v ich obľúbenom prostredí (prehliadač, IDE ..), aby ste získali čo najvyššiu produktivitu
 • Pripojte sa k DevOPS nástrojom, ako napríklad k Urbancode Deploy, Urbancode Release, Git, Jenkins, Subversion a stovkám ďalších s predkonfigurovanými API a integráciou
 • Časové odhady pre agilnú a vodopádovú metodiku s príbehmi, bodmi alebo na základe hodín a dní vám umožňujú pracovať tak, ako chcete. Viac ako 500 preddefinovaných hlásení vám ukáže pokrok, kapacitu, rýchlosť a môžete ich prispôsobiť vašim potrebám
 • Využite „rýchly plánovač“ navrhnutý tak, aby poskytoval intuitívne používateľské rozhranie založené na úlohách, na rýchle vytváranie, kontrolu a plánovanie práce
 • Porovnajte plány projektu a realizáciu pomocou snímok systému a intuitívne si pozrite históriu zadaní
 • Použite plánovanie naprieč projektmi a automaticky získajte upozornenia, ak zdroj nemôže vykonať prácu v rámci definovaného času z dôvodu pridelenia na iné projekty
 • Umožňuje plánovanie na niekoľkých úrovniach - od obchodných potrieb cez architektúru až po jednotlivé úlohy
 • Majte prácu a kontrolu kódu automaticky zahrnutú vo vašom procese. Umožnite vysokú úroveň spolupráce medzi všetkými oddeleniami
 • Manuálne alebo automaticky prepojte svoje úlohy, príbehy, žiadosti o zmenu, chyby a ďalšie, s konkrétnymi požiadavkami v smernici, modeli UML, testovacom prípade alebo dokonca zázname o vykonaní testu


Manažment dizajnu, MBSE a generovanie kódu

Podporte svoje modelovacie a dizajnovacie činnosti, ktoré vám umožnia spravovať komplexnosť pri vývoji produktov a systémov
 • Analyzujte a vypracujte projektové požiadavky. Využite UML a SysML Modeling
 • Rýchly prechod od návrhu k implementácii. Prototyp, simulácia a realizácia návrhov na skoré overenie
 • Automatizujte kontroly návrhov a generujte dokumentáciu
 • Pracujte vo vstavanom agilnom inžinierskom prostredí v reálnom čase. Generujte spoľahlivý kód ako napríklad Java, C, C++
 • Vytvorte najmodernejšie prepojenie medzi prvkami modelu v Rhapsody a artefaktmi správy požiadaviek v IBM Engineering DOORS® alebo Engineering DOORS NG, ale aj s pracovnými položkami a testovaním
 • Využite možnosti podnikového manažmentu konfigurácie na získanie podpory pre jemne členené komponenty. Využite paralelný vývoj s možnosťami spájania modelov Rhapsody
 • Využite kolaboratívne prostredie dizajnu, vývoja a testovania pre systémových a softvérových inžinierov, ktoré podporuje UML, SysML a AUTOSAR. Využite výhody prekonfigurovaných softvérových rámcov (DoDAF, MODAF a UPDM) a dodržiavajte normy, ako napríklad DO-178, ISO 26262

Analýza rizík, nebezpečenstva a nedostatkov

Majte úplnú kontrolu nad rizikami a zmiernite ich. Plánujte a prideľujte úlohy na ich zmiernenie

Integrovaná funkčnosť riadenia rizík IBM Jazz s doplnkami od  Softacusu vám umožňuje vykonávať všetky kroky komplexného životného cyklu riadenia rizík:

 1. Identifikácia, analýza, kontrola a uzavretie rizika
 2. Klasifikácia a hodnotenie
 3. Analýza nebezpečenstva
 4. Plán znižovania rizík založený na dodržiavaní pravidiel
 5. Opatrenia na zmiernenie rizika
 6. Dokumentácia a podávanie správ
 • Priebežne merajte kvalitu, aby ste videli, ako určité opatrenia zlepšili kvalitu produktov na základe niekoľkých problémov, chýb...
 • Identifikujte všetky možné zlyhania, riziká, škody a nebezpečenstvá, aby ste mohli plánovať a prideľovať úlohy na zmiernenie potenciálneho rizika
 • Šablóny rizík pre pracovné položky a požiadavky vám poskytujú možnosti na reguláciu potenciálnych rizík podľa štandardného prístupu  FMEA. Môžete automaticky vidieť veľkosť rizika, ovplyvnené požiadavky, opatrenia na zmiernenie a úrovne rizika po zmiernení
 • Implementujte prístup založený na rizikách k vývoju a testovaniu, aby ste vykonali čo najviac práce s čo najväčším množstvom pokrytých rizík
 • Automaticky sledujte problémy a riziká. Nájdite všetky príslušné varianty produktov, v ktorých sa tieto problémy vyskytujú, a zhodnoťte ich vplyv na daný produkt

Automatizácia zostavovania, vydávania a nasadzovania

Nepretržité doručovanie, dodržiavanie predpisov a automatizácia na dosah ruky
 • IBM Jazz obsahuje Jazz Build Engine a Ant build toolkit, ktoré dokážu publikovať zostavené informácie do úložiska Jazz. Sada nástrojov na zostavovanie je najvhodnejšia pre zostavy Ant, ale môžete použiť aj akúkoľvek technológiu skriptovania, ktorá môže Ant vyvolať. Tím môže napríklad použiť Perl, dávkové súbory DOS alebo Make na vytvorenie skriptov zostavovania, ktoré interagujú s Rational Team Concert Build.
 • Umožnite spoluprácu a automatizáciu procesov medzi vývojom a prevádzkou (DevOps) pomocou profesionálnej integrácie IBM s UrbanCode Deploy & Release
 • Dosiahnite dohľadateľnosť, od pracovných položiek až po kód. Získajte automaticky prehľad o tom, ktoré pracovné položky sú v ktorej zostave
 • Rýchlo nájdite problémy povolením revíznych záznamov,  zdravím buildu a preddefinovanými pravidlami
 • Integrujte build so správou testovania IBM Engineering, aby ste dokázali, ktoré zostavy ste testovali, a tiež aby sa testy automaticky spúšťali po úspešnom zostavení
Image

Manažment testov a kvality

 • Podporujte a automatizujte svoje techniky overovania a validácie pomocou profesionálnej aplikácie na spravovanie testov
 • Digitalizujte svoje procesy využívaním pracovných postupov a elektronických podpisov s prísnymi kontrolami dodržiavania predpisov
 • Dosiahnite automatizáciu bez štandardných adaptérov pre HP QC, National Instruments, Vtest, Dspace a mnoho ďalších... Prispôsobte si aj akýkoľvek iný nástroj pomocou adaptéra príkazového riadka
 • Povoľte manuálne vykonanie testu s preddefinovanými krokmi pre testovacie prípady a testovacie súpravy v prehliadači, ale aj offline. Výsledky testov môžete zdokumentovať v Exceli a importovať ich späť do platformy Jazz
 • Využite výhody parametrizovaného testovania pomocou premenných, testovacích údajov, kľúčových slov, vysokej úrovne opätovného použitia, automatizovaného generovania testovacích prípadov a testovania na základe požiadaviek
 • Automaticky vytvorte a prepojte defekt počas vykonávania testovacieho prípadu a buďte automaticky upozornení, keď bude defekt opravený
 • Spustila sa automatizácia testov na základe zostavy? Žiaden problém
 • Posúvajte parametre z testu do testu a kombinujte rôzne testovacie techniky aby ste zabezpečili vysokú úroveň kvality


Podávanie hlásení prostredníctvom Jazz Reporting Services

Image
Image
Image
Image
Informačné panely
Aplikácia Jazz Reporting Service grátis
Aktuálne aj minulé hlásenia pripravené na použitie
Podávajte hlásenia o čomkoľvek

Platforma IBM poskytuje ako predvolenú funkciu niekoľko tisíc hlásení, ktoré môžete pridať na svoj osobný, tímový alebo projektový informačný panel.

V prípade potreby máte možnosť svoje hlásenie vytvoriť aj v aplikácii podobnej WYSIWYG - IBM® Jazz Reporting Service, ktorá má veľmi intuitívnu a efektívnu schopnosť vytvárať hlásenia.

Vopred pripravené hlásenia, ktoré môžete použiť na poskytnutie informácií o vašich projektoch manažmentu životného cyklu alebo máte možnosť vytvoriť nové hlásenia. Môžete taktiež exportovať dáta z vášho hlásenia do Microsoft Excelu alebo ich zlúčiť s hláseniami na vašich informačných paneloch.

Vopred pripravené hlásenia, ktoré môžete použiť na poskytnutie informácií o vašich projektoch manažmentu životného cyklu alebo máte možnosť vytvoriť nové hlásenia. Môžete taktiež exportovať dáta z vášho hlásenia do Microsoft Excelu alebo ich zlúčiť s hláseniami na vašich informačných paneloch.


Engineering Lifecycle Optimization pre podporu digitálneho dvojčaťa

Vizualizujte závislosti, analyzujte vplyv zmien a získajte prehľad o technických údajoch životného cyklu.

Technické tímy môžu zlepšiť svoje chápanie vzťahov v údajoch životných cyklov a robiť efektívnejšie a aktuálnejšie rozhodnutia. IBM Engineering Lifecycle Optimization odomkne vaše technické údaje z rôznych nástrojov životného cyklu a pomôže vašej organizácii udržiavať a preukazovať súlad s regulačnými a priemyselnými normami.

Rozšíriteľnosť, konektory a doplnky

IBM Jazz Platform je postavená na otvorenej architektúre nazývanej OSLC.

Táto architektúra bola neskôr vložená do rúk open-Source komunity a je naplno rozširovaná mnohými dodávateľmi za cieľom poskytovania dohľadateľnosti naprieč doménami.

Platforma má otvorené APIs a môžete ju rozšíriť v mnohých smeroch, ktoré sú tu zdokumentované.

Image
0
Zákazníkov
0
Aktívnych projektov
0
Priehľadných zobrazení

S čím Vás môžeme pomôcť?

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK2121388148
D-U-N-S® Number  2121388148

Offcanvas

Cookie Policy