IBM Maximo
Application Suite

Monitorujte, spravujte a udržiavajte svoje aktíva na jedinej platforme a zefektívnite prevádzku

Image

IBM Maximo
Application Suite

Monitorujte, spravujte a udržiavajte svoje aktíva na jedinej platforme a zefektívnite prevádzku

Maximo Factory Icon

Prehľad

Zabezpečenie spoľahlivej prevádzky zariadení, adaptability a prevádzkovej odolnosti si vyžaduje nový spôsob práce. Spôsob, ktorý pomôže vašej firme rýchlo reagovať na meniace sa podmienky a udržiavať kontinuitu prevádzky za rôznych okolností. Poznatky z inteligentných, prepojených aktív a nevyužitých zdrojov údajov sú rozhodujúce pre pochopenie preventívnych, prediktívnych a normatívnych opatrení potrebných na zvýšenie efektivity a zníženie prevádzkových nákladov. Samotná prediktívna údržba môže znížiť náklady o 15 – 20 %, zlepšiť dostupnosť aktív o 20% a predĺžiť životnosť strojov o niekoľko rokov. Potrebujete riešenie enterprise asset management (EAM) s podporou AI, ktoré sa jednoducho používa a poskytuje údržbu, prevádzkovanie a spoľahlivosť v celopodnikovom rozsahu.

IBM Maximo rozširuje svoju vedúcu platformu CMMS/EAM o aplikácie na vzdialené monitorovanie aktív, údržbu a spoľahlivosť v rámci jednej platformy, ktorá umožňuje zvýšiť čas prevádzkyschopnosti, zlepšiť produktivitu, znížiť náklady na údržbu a vybudovať odolnejšiu prevádzku. Sada zjednodušuje inštaláciu a spravovanie, a zároveň zlepšuje používateľskú skúsenosť vďaka zdieľaným dátam, pracovným postupom, UX a flexibilnému používaniu aplikácií. Vďaka rozšírenému prístupu k aplikáciám CMMS/EAM a asset performance management budete vy a váš tím na ceste k získaniu prevádzkového prehľadu o vašich aktívach počas ich životného cyklu s rýchlejšou návratnosťou investícií, zvýšenou produktivitou a prevádzkovou dobou.

Ako to funguje?

Maximo Application Suite umožňuje používateľom prístup ku kľúčovým aplikáciám na monitorovanie, údržbu a spoľahlivosť v rámci celého podniku prihlásením sa na jednu integrovanú platformu. Nielenže pomáha odstrániť dátové silá, ale tiež skvalitňuje zdieľanie údajov s integrovaným používateľským prostredím a spoločnými administratívnymi kontrolami pre výkon v celopodnikovom rozsahu.

S novou Committed Term License môžu podniky pristupovať k celému balíku s jediným oprávnením. Používatelia v organizácii budú mať k dispozícii súbor AppPoints, ktorý im umožní plynulý prechod z jednej aplikácie do druhej podľa potreby.

Organizácie tak môžu platiť len za to, čo používajú. Môžete skúšať a implementovať nové aplikácie bez značných nákladov na licencie a správu. Taktiež umožňuje vášmu tímu zaviesť nové schopnosti a rásť, ako aj zdieľať aktíva a moduly Digital Twin, špecifické pre dané odvetvie.

V podstate ide o najjednoduchší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako môžu organizácie nastúpiť na ich Journey to Predict, aby mohli prijímať preventívne, prediktívne a normatívne opatrenia potrebné na zvýšenie efektívnosti a zníženie prevádzkových nákladov.

Ako to funguje?

Maximo Application Suite umožňuje používateľom prístup ku kľúčovým aplikáciám na monitorovanie, údržbu a spoľahlivosť v rámci celého podniku prihlásením sa na jednu integrovanú platformu. Nielenže pomáha odstrániť dátové silá, ale tiež skvalitňuje zdieľanie údajov s integrovaným používateľským prostredím a spoločnými administratívnymi kontrolami pre výkon v celopodnikovom rozsahu.

S novou Committed Term License môžu podniky pristupovať k celému balíku s jediným oprávnením. Používatelia v organizácii budú mať k dispozícii súbor AppPoints, ktorý im umožní plynulý prechod z jednej aplikácie do druhej podľa potreby.

Organizácie tak môžu platiť len za to, čo používajú. Môžete skúšať a implementovať nové aplikácie bez značných nákladov na licencie a správu. Taktiež umožňuje vášmu tímu zaviesť nové schopnosti a rásť, ako aj zdieľať aktíva a moduly Digital Twin, špecifické pre dané odvetvie.

V podstate ide o najjednoduchší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako môžu organizácie nastúpiť na ich Journey to Predict, aby mohli prijímať preventívne, prediktívne a normatívne opatrenia potrebné na zvýšenie efektívnosti a zníženie prevádzkových nákladov.

Image

Aplikácie dostupné v tomto balíku

Ak sa chcete o určitej aplikácii dozvedieť viac, stačí kliknúť na jej logo.

Image
Maximo Manage (CMMS/EAM)

Znížte náklady optimalizáciou procesov správy a údržby aktív s cieľom zlepšiť prevádzkovú výkonnosť.

Maximo Monitor

Zlepšite dostupnosť aktív a prevádzky pomocou pokročilého diaľkového monitorovania aktív na báze umelej inteligencie vo veľkom rozsahu.

Image
Image
Maximo Visual Inspection

Vykonajte vizuálnu kontrolu linky alebo aktíva pomocou komerčných zariadení iOS.

Image
Maximo Health

Spravujte stav svojich aktív pomocou údajov IoT zo snímačov aktív, záznamov o aktívach a histórie práce.

Image
Image
Maximo Mobile

Spravujte akékoľvek aktívum, kedykoľvek a kdekoľvek. Postavené na mobilnej technológii novej generácie.

Maximo Predict

Prejdite od časovo plánovanej údržby k činnostiam založeným na stave s cieľom predvídať pravdepodobnosť budúcich porúch.

Image
Image
Maximo Manage (CMMS/EAM)

Znížte prestoje a náklady optimalizáciou procesov správy a údržby aktív s cieľom zlepšiť prevádzkovú výkonnosť.

Image
Maximo Monitor

Zlepšite dostupnosť aktív a prevádzky pomocou pokročilého diaľkového monitorovania aktív na báze umelej inteligencie vo veľkom rozsahu.

Image
Maximo Visual Inspection

Vykonajte vizuálnu kontrolu linky alebo aktíva pomocou komerčných zariadení iOS.

Image
Image
Maximo Health

Spravujte stav svojich aktív pomocou údajov IoT zo snímačov aktív, záznamov o aktívach a histórie práce.

Image
Maximo Mobile

Spravujte akékoľvek aktívum, kedykoľvek a kdekoľvek. Postavené na mobilnej technológii novej generácie.

Image
Maximo Predict

Prejdite od časovo plánovanej údržby k činnostiam založeným na stave s cieľom predvídať pravdepodobnosť budúcich porúch.

Image

Prípadové štúdie

Videá prípadových štúdií
Boston Dynamics
DTE Energy
Boston Dynamics

With integrated Maximo asset management solutions, DTE Energy moves to predictive maintenance, manages its fleet and increases reliability.

DTE Energy: Unlocks synergy and gains flexibility

With integrated Maximo asset management solutions, DTE Energy moves to predictive maintenance, manages its fleet and increases reliability.

Iné prípadové štúdie

Prípadová štúdia
Popis Viac
Zefektívnenie údržby letiska v Rijáde Rijádske letiská automatizujú údržbu na podporu viac ako 50 000 aktív a zvyšujú produktivitu inšpektorov o viac ako 40%. Zisti viac
Optimalizácia zdravia, bezpečnosti a enviromentálnych praktík firmy Hub Power Hub Power riadi transformáciu priemyslu pomocou Maxima a znižuje počet bezpečnostných incidentov, ktoré sú predmetom vyšetrovania až o 20%. Zisti viac
Spoločnosť CHS, Inc. prechádza od prevencie k predikcii Spoločnosť CHS, ktorá pracuje s Maximom už viac ako 20 rokov, zaznamenala vývoj riešení EAM z preventívnych na prediktívne vďaka cloudu a internetu vecí. Zisti viac
Predaj: Samsung Spoločnosť Samsung uzavrela partnerstvo s IBM, aby spojila Galaxy Watch s IBM Maximo Safety s cieľom poskytnúť zamestnancom a zákazníkom bezpečnejší zážitok. Zisti viac
Zdravotníctvo: NHS Highland NHS Highland využíva Maximo Mobile a Maximo Scheduler, aby umožnila inžinierom udržiavať a opravovať zdravotnícke zariadenia v odľahlých oblastiach. Zisti viac
Správa v teréne: Maximo Mobile Maximo Mobile poskytuje sofistikované mobilné riešenie, ktoré poskytuje technikom v teréne všetky informácie o aktívach, ktoré potrebujú na vykonanie svojej práce. Zisti viac
Bruce Power: Podpora transformácie čistej energie pomocou údajov a AI Jadrová energetická spoločnosť poverila IBM, aby nahradila starý systém platformou správy aktív pomocou Maxima. Zisti viac
Oncor: Zlepšenie údržby aktív Prediktívna údržba pomáha spoločnosti Oncor zistiť, kde sa môžu vyskytnúť kritické problémy, a nasadiť zdroje na zníženie výpadkov napájania a uspokojenie zákazníkov. Zisti viac
Spoločnosť Hub Power Limited Spoločnosť Hub Power dokazuje, že efektívne postupy v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia začínajú v IT. Zisti viac
Spoločnosť Kuwait Oil Spoločnosť Kuwait Oil spája „všetko“ pre maximálnu prevádzkovú efektivitu a zlepšuje svoje výrobné ciele prostredníctvom vyššej efektívnosti. Zisti viac
Cheniere Energy, Inc. Spoločnosť Cheniere Energy využíva nové príležitosti a podporuje transformáciu podnikania pomocou IBM Maximo Asset Management. Zisti viac
SMART Modular Technologies Vďaka vizuálnej kontrole s umelou inteligenciou zvýšil výrobca mikroelektroniky výnos o 10 % a zároveň zvýšil priepustnosť o 20%. Zisti viac
Novate Novate Solutions získala nepretržitú spoľahlivosť pomocou vzdialeného monitorovania aktív na odhalenie nepostrehnuteľných problémov – skôr, než spôsobia výpadok. Zisti viac
Cestovanie: MARTA Umelá inteligencia pomáha tejto agentúre pre hromadnú dopravu predpovedať stav aktív jej systému vetrania tunelov, čím zvyšuje bezpečnosť a efektivitu. Zisti viac
Letectvo: Letisko Schiphol v Amsterdame Schiphol poskytuje zákazníkom väčšiu flexibilitu, služby a pohodlie mobilizáciou správy aktív s cieľom zlepšiť efektivitu a minimalizovať oneskorenia. Zisti viac
Civilná infraštruktúra: Sund & Bælt Sund & Bælt optimalizuje údržbu civilnej infraštruktúry pomocou IBM Maximo na konsolidáciu a analýzu údajov z prvkov infraštruktúry. Zisti viac
Zdravotníctvo: UCSF Health UCSF Health spravuje zariadenia pomocou IBM Maximo, aby pomohla bezpečnejšie udržať prostredie starostlivosti o pacientov. Zisti viac
Zdravotníctvo: NHS Highland NHS Highland sprostredkuváva vysokokvalitné zdravotnícke služby pomocou IBM Maximo na zabezpečenie bezproblémového chodu zdravotníckych zariadení v odľahlých oblastiach. Zisti viac
Zobraziť viac
Image

Odvetvia

Energia a zásobovanie

Vytvorte účinnú, spoľahlivú a udržateľnú prevádzku verejných služieb. Zistite, ako môžete vypočítať potenciálne vplyvy na sieť, monitorovať stav aktív, predvídať poruchy a lepšie plánovať postupy údržby.

Image

Odvetvia

Energia a zásobovanie

Vytvorte účinnú, spoľahlivú a udržateľnú prevádzku verejných služieb. Zistite, ako môžete vypočítať potenciálne vplyvy na sieť, monitorovať stav aktíva, predvídať poruchy a lepšie plánovať postupy údržby.

Priemyselná výroba

Naštartujte transformáciu, dosiahnite maximálny výkon svojich výrobných prostriedkov a znížte počet chýb. Zistite, ako môžete vytvoriť udržateľnejšiu prevádzku.

Priemyselná výroba

Naštartujte svoju transformáciu Industry 4.0, dosiahnite maximálny výkon svojich výrobných prostriedkov a znížte počet chýb a prestojov. Zistite, ako môžete vytvoriť udržateľnejšiu prevádzku.

Ropa a plyn

Vytvorte bezpečnejšiu, efektívnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku. Zistite, ako môžete zlepšiť postupy a plány údržby, zlepšiť postupy BOZP a prekonať komoditizáciu produktov.

Ropa a plyn

Vytvorte bezpečnejšiu, efektívnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku. Zistite, ako môžete zlepšiť postupy a plány údržby, zlepšiť postupy BOZP a prekonať komoditizáciu produktov.

Verejný sektor

Zvýšte bezpečnosť a monitorovanie kritických infraštruktúr. Zistite ako môžete manažovať svoje aktíva, robiť rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodnutia a naplniť očakávania občanov s menším množstvom operácií.

Verejný sektor

Zlepšite bezpečnosť a monitorovanie kritickej infraštruktúry. Zistite, ako môžete spravovať aktíva, prijímať rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodnutia, a vyvážiť očakávania občanov s úspornejšou prevádzkou.

Cestovanie a doprava

Udržujte všetkých a všetko v pohybe zlepšením produktivity vašich aktív. Zistite, ako môžete spravovať aktíva a údržbu, aby ste splnili bezpečnostné, regulačné a zákaznícke požiadavky.

Cestovanie a doprava

Udržujte všetkých a všetko v pohybe zlepšením produktivity vašich aktív. Zistite, ako môžete spravovať aktíva a údržbu, aby ste splnili bezpečnostné, regulačné a zákaznícke požiadavky.

Naše služby

poskytujeme

Image

Licencie

Image

Inštalácia a nastavenie

Image

Poradenstvo

Image

Rozšírenia

S čím Vás môžeme pomôcť?

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148

Offcanvas

Cookie Policy