Powered by Smartsupp

DOORS Next Generation

Efektívne spravujte požiadavky, aby ste znížili náklady na vývoj a urýchlili uvedenie na trh

IBM Doors Next Generation Logo

Zlepšite manažment požiadaviek s najlepším škálovateľným riešením na svete
IBM® DOORS® Next Generation

DOORS NG Softacus Edition opísaná nižšie obsahuje niekoľko vylepšení, ktoré vám prinášajú skúsenosti Softacusu z projektov.
Image

Jeden
zdroj

Táto webová aplikácia vám pomôže získať tú správnu verziu artefaktov vašich požiadaviek, ako sú napríklad požiadavky investorov, softvérové, systémové požiadavky alebo požiadavky na podsystém. Môžete si vytvoriť a spravovať vaše vlastné prípady použitia, NFR, pravidlá a aj prílohy.

Image

Kontrola nad zmenami

Pochopte dopady zmien pomocou veľmi intuitívneho drag&drop spájania. Môžete sledovať požiadavky od zákazníkov, od systémového softvéru až po testovacie prípady a záznamy o realizácii. Pokiaľ je to potrebné, môžete dokonca dohľadať zdrojové kódy, ak sa jedná o softvér.

Image

Dohľadateľnosť

Chcete mať stálu kontrolu nad predmetami vašich požiadaviek, ktoré sa stále menia? Máte možnosť do detailov kontrolovať zmeny a pokiaľ sa v nejakej z prepojených položiek niečo zmení, budete o tom opticky informovaní. To vám zabezpečí, že sa na svoju dokumentáciu budete môcť spoľahnúť a budete mať istotu, že je vždy aktuálna.

Image

Manažment risku a bezpečnosti

Spravujte vašu Gap Analýzu, FMEA, Risk Analýzu priamo z vášho prehliadača. Prideľujte atribúty ako pravdepodobnosť, závažnosť, výskyt a podobnosť a vypočítajte Risk Priority Number (RPN) pred a po zmiernení rizika. Nájdite riziká až 3x rýchlejšie a majte spôsob na ich zmiernenie vždy poruke.

Jediný zdroj

Plne webová aplikácia vám pomôže získať správnu verziu vašich požiadaviek, ako sú zainteresované strany, systémové, podsystémové a softvérové požiadavky. Môžete vytvárať a spravovať svoje vlastné prípady použitia, NFRs, pravidlá, ako aj prílohy.

Zmeny pod kontrolou

Objekty vašich požiadaviek sa neustále menia, no chcete mať nad nimi vždy kontrolu?Zmeny môžete sledovať na granulárnej úrovni a budete opticky informovaní, ak sa niektoré prepojené položky zmenia. To vám umožní získať dôveru vo vašu dokumentáciu a vždy si môžete byť istí, že je aktuálna.

Vysledovateľnosť

Pochopte vplyv zmeny veľmi prirodzeným prepojením drag&drop.Môžete sledovať svoje požiadavky od zákazníka cez systém, softvér až po testovacie prípady a záznamy o vykonaní testov. V prípade potreby môžete dokonca sledovať zdrojové kódy, ak ide o softvér.

Riadenie rizík a bezpečnosť

Spravujte svoju Gap Analysis, FMEA, Risk Analysis priamo z vášho prehliadača. Priraďte atribúty ako Probability, Severity, Occurence a vypočítajte číslo priority rizika pred a po zmiernení. Nájdite riziká 3x rýchlejšie a dokážte ich zmiernenie na dosah ruky.

Image

Rozšíriteľnosť

Rozšírte funkčnosť prostredníctvom Javascriptu alebo využite doplnky z knižnce Softacusu, ktoré sme získali alebo vytvorili.

Image

Spolupráca a projektové povedomie

Komentujte a buďte upozornení na témy, o ktorých sa diskutuje. Dostávajte tie najdôležitejšie informácie priamo na váš informačný panel. Rozdeľujte úlohy vzhľadom na pracovný postup a dosiahnite viac ako tím. Využite výhody funkcií hodnotenia rovnako ako aj kontext informácií o požiadavkách.

Image

Granularita

Vytvorte si svoje vlastné atribúty a používajte artefakty podľa svojho výberu.

Rozšíriteľnosť

Rozšírte funkčnosť pomocou Javascriptu alebo použite knižnicu Softacus s domácimi alebo zozbieranými vylepšeniami.

Diskrétnosť

Vytvorte si vlastné atribúty a dovoľte artefaktom podľa vlastného výberu, aby ich používali.

Spolupráca a povedomie o projekte

Komentujte a získajte upozornenia na diskutované témy. Získajte všetky dôležité informácie na hlavnom paneli. Priraďte úlohy k pracovnému postupu, aby ste ako tím dosiahli viac. Využite funkcie kontroly, ako aj kontext informácií o požiadavkách.

Zjednodušenie procesu hodnotenia

Urýchlite proces hodnotenia. Na ohodnotenie môžete posielať celú smernicu alebo len daný obsah. Vyberte si, čo chcete hodnotiť a schvaľovať.  Je váš proces komplexnejší a má viacero kôl? IBM DOORS Next Generation vám pomôže.
 
 • Manažment zmien a regulácia
 • Uzamknutie artefaktov a modelov
 • Uzamknutie celej zložky a povolenie schválenej zmeny
 • Ochrana artefaktov pred zmenou pomocou pracovných postupov
 • Oboznámenie o zmene prepojeného artefaktu prostredníctvom "Suspect linking" alebo "Link Validity", či už ide o upstream, downstream, testovanie, reguláciu atď.

Version and Variant  management

Použite čokoľvek opakovane

Skráťte čas potrebný na uvedenie na trh vďaka opakovanému využitiu väčšiny komponentov vašich produktov alebo produktových smerníc. Máte neuveriteľné možnosti opätovného vloženia, kopírovania, prepojenia a aj komplexných funkcií vetvenia a spájania. Môžete taktiež ušetriť čas a zaistiť dôslednosť za pomoci opätovného používania požiadaviek, smerníc a dokonca aj projektov.

 • Rôznymi spôsobmi opakovane použite projektové objekty
 • Znova využite artefakt pomocou modulov
 • Podpora pre vetvenie, spájanie a zmenu
 • Šablóny na artefakty a moduly
 • Šablóny projektov
 • Kopírujte artefakt v rámci projektu a aj mimo neho
 • Skopírujte a prepájajte z projektu
 • Opätovne využite artefakty z iných projektov s rovnakou ID
 • ....

Industry Standards Compliance and Automation

Prepojte svoje požiadavky s odsekmi predpisov, dokumentmi a akýmikoľvek inými predmetmi. Ľahko dokážte súlad s predpismi. Na preukázanie súladu používajte elektronické podpisy a databázové funkcie

Výmena s externými partnermi

 • Word/Excel Import/Export
 • ReqIF Format Support
 • Umožnite partnerom pracovať v uzavretých projektových oblastiach na vašom serveri

Reporting and publikovanie

 • Dátový sklad na dosah ruky, získajte prehľad o aktuálnych a historických dátach
 • Beautiful team, personal, project cockpits and dashboards
 • Viac ako 800 out of the box správ
 • Neobmedzené prehľady s jednoducho použiteľným nástrojom na tvorbu prehľadov
 • Prispôsobiteľné tabuľky a koláčové / KPI grafy
 • Profesionálny výstup vo formáte PDF, Word, Excel HTML a XML je možný aj s veľmi náročnými výpočtami pravidiel a formátovaním

Dodržiavanie priemyselných štandardov a automatizácia

Prepojte svoje požiadavky k paragrafom, dokumentom alebo akýmkoľvek iným objektom. Ľahšie preukážte regulačným orgánom, že dodržiavate predpisy. Používajte elektronické podpisy a funkcie databázy na ľahké dokázanie dodržiavania predpisov.

Výmena s vonkajšími partnermi

 • Word/Excel Import/Excel
 • Podpora formátu ReqIF
 • Umožnite partnerom pracovať v uzavretej projektovej oblasti na vašom serveri


Podávanie správ a zverejňovanie

 • Dátový sklad na dosah, získavajte hlásenia o aktuálnych aj historických dátach
 • Nádherné osobné, tímové, projektové kokpity a informačné panely
 • Viac než 800 hlásení dostupných okamžite
 • Nekonečné množstvo hlásení s intuitívnym nástrojom na ich tvorbu
 • Upraviteľné tabulľky a PIE/KPI grafy
 • Profesionálny výstup z formátov PDF, Excel a HTML, taktiež možný s veľmi náročnými výpočtami zásad a formátovania

Naše služby

poskytujeme

Image

Licencie

Image

Inštaláciu a sprevádzkovanie

Image

Poradenstvo

Image

Rozšírenia

S čím Vás môžeme pomôcť?

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK2121388148
D-U-N-S® Number  2121388148

Offcanvas

Cookie Policy