IBM Engineering Test Management

Zvýšte efektivitu a kvalitu dodávania systémov a softvéru pomocou plánovania testov, regulácie a sledovania pracovného postupu a vykazovania metrík. Dostupný na lokálnej úrovni a v cloude.

Image

Kontaktujte nás, aby sme vám poskytli ukážku prispôsobenú vašim interným potrebám.

Aké sú výzvy vo vývoji produktov?

 • Kvalita vášho produktu môže ovplyvniť nielen váš predaj, ale môže priamo ovplyvniť vašu značku, reputáciu spoločnosti a vaše náklady na záruku/údržbu.
 
 • Čoraz zložitejšie produkty a skrátené vývojové cykly môžu zaťažiť aj to najkompetentnejšie testovacie oddelenie. Ako sa zoznam funkcií/vlastností produktu zväčšuje, zvyšuje sa množstvo a zložitosť požadovaného testovania.

 

 • Testovanie je často posledným krokom v tradičnom vývojovom procese a ako také je zvyčajne pod najväčším tlakom, keď sú plány obmedzené. Už nie je najefektívnejšie začať testovať, keď dokončíte celé svoje úsilie o vývoj produktu. Testovanie sa musí začať čo najskôr, aby sa predišlo oneskoreniu produktu alebo vydaniu nedostatočne otestovaného produktu.
Image

Čo môže IBM Test Management urobiť pre vašu spoločnosť?

IBM® Engineering Test Management™, ktorý bol tiež známy ako IBM Rational Quality Manager, je kolaboratívne, webové riešenie regulovania kvality, ktoré ponúka komplexné plánovanie testov a spravovanie testovacích prostriedkov od požiadaviek až po nedostatky.

Produkt IBM Engineering Test Management poskytuje kolaboratívne riešenie na reguláciu kvality, ktoré ponúka komplexné plánovanie testov a správu testovacích prostriedkov s dohľadateľnosťou od nedostatkov až po požiadavky. Tímy môžu bezproblémovo zdieľať informácie a využívať automatizáciu aby sa ľahšie splnili komprimované rozvrhy práce a vytvárať prehľady o metrikách v reálnom čase, aby sa zabezpečili lepšie informované rozhodnutia o vydaní produktov.

Engineering Test Management podporuje otvorené rozhrania, ako je OSLC, takže môže bezproblémovo fungovať v zmiešaných prostrediach, ale je tiež plne integrovaný do riešenia IBM Engineering Lifecycle Management, ktoré poskytuje kompletné požiadavky, modelovanie, testovanie a riadenie pracovného postupu/spolupráce.

Tento nástroj na spravovanie testovania postavený na platforme Jazz, umožňuje tímom bezproblémovo zdieľať informácie. Používa automatizáciu na urýchlenie projektových plánov a vytváranie správ o metrikách na zabezpečenie informovaných rozhodnutí pri vydávaní. Dá sa tiež zakúpiť ako súčasť riešenia Engineering Lifecycle Management – sady bezproblémovo integrovateľných nástrojov: IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management a IBM DOORS Next Generation.

TM

Pozrite si nasledujúce video aby ste sa dozvedeli viac o IBM Engineering Test Managemente:

Kľúčové vlastnosti produktu Test Management

Image

Podpora komunikácie

Podporujte komunikáciu medzi geograficky rozptýlenými tímami pomocou funkcií ako sú informačné kanály udalostí, integrovaný čet, kontrola a schvaľovanie a automatizovaná dohľadateľnosť.

Image

Pokročilé možnosti podávania hlásení

Riešte potreby a obavy manažérov kvality, obchodných analytikov a release managementu pomocou pokročilých možností podávania hlásení, čím uľahčíte hodnotenie pripravenosti na doručenie.

Image

Testovanie založené na rizikách

Poskytujte testovanie založené na rizikách, aby sa uprednostnili funkcie, ktoré sa majú testovať, na základe dôležitosti,  pravdepodobnosti alebo dopadu zlyhania,  čím podporuje osvedčené postupy regulácie rizík.

Image

Integrácia nástrojov požiadaviek

IBM Engineering Test Management spolupracuje s nástrojom DOORS Next Generation na spravovanie požiadaviek. Môžete prepojiť testovacie prípady a označiť ich ako podozrivé pri každej úprave požiadaviek.

Image

Integrácia nástrojov automatizácie

Engineering Test Management sa zlučuje s mnohými nástrojmi na automatizáciu testovania, vrátane Functional Tester. Vykonávajte testy s rôznymi druhmi  nástrojov a zbierajte výsledky testov z centrálneho miesta.

Image

Komplexné
testovacie plány

Testovacie plány jasne popisujú ciele kvality projektu a výstupné kritériá, pričom sledujú úlohy a prioritné položky na overenie a validáciu.

Hlavné benefity produktu IBM Engineering Test Management

 • Umožňuje spoluprácu s distribuovanými tímami prostredníctvom rozhrania Web 2.0
 • Prispôsobuje obsah a prezentuje informácie prostredníctvom prispôsobiteľných informačných panelov
 • Ponúka manuálne vytváranie testov s RT (rich text) a vloženými obrázkami na presné definovanie testu
 • Pomáha používateľom dosiahnuť optimalizované pokrytie prostredia prostredníctvom harmonogramu vykonávania testov
 • Poskytuje možnosti spravovania testovacích laboratórií, ktoré používateľom pomáhajú sledovať, plánovať a vykonávať testy na fyzických a virtuálnych laboratórnych prostriedkoch
 • Zahŕňa správu požiadaviek a správu nedostatkov
Image

IBM Engineering Test Management: Podrobnejší prehľad

Plánovanie
testov

Komplexný plán testovania

Vytváranie testov

Testovanie poháňané požiadavkami

Vykonávanie
testov

Manuálne vykonávanie testov

Tímová spolupráca

Rozhodnutie o procese a jeho presadzovanie

Hlásenia a informačné panely

Sledovanie priebežného stavu a vývoja

Začnite rýchlo

 • Veľmi prispôsobiteľné rozhranie Full Web 2.0 
 • Artefaktové šablóny s usmerneniami a štandardným obsahom pre rýchly štart     
 • Uložené dopyty a prispôsobenie hlavnej ponuky používateľov nasmerujú tam, kam je to potrebné 

Efektívne vytvárajte a spravujte artefakty testovania

 • Rýchly štart prostredníctvom podpory testovania založeného na požiadavkách
 • Rovnaké online editovanie ako vo vašom obľúbenom tabuľkovom editore
 • Organizovanie artefaktov pomocou vlastných kategórií podobných priečinkom

Optimalizované plánovanie a vykonávanie testov

 • Plánovanie realizácie naprieč viacerými iteráciami a prostrediami

 • Optimalizované vykonanie manuálneho testu online ale aj offline za použitia mobilného zariadenia

Inovatívne a jedinečné možnosti

 • Manuálne nahrávanie testovacieho skriptu pomocou integrácie Functional Tester                                                 
                           
 • Priebežné integračné testovanie s využitím virtualizácie testov prepojenej s testovacími prípadmi s integráciou do Test Workbench

Podávanie správ o údajoch IBM Engineering Test Management a v rámci ELM

Jazz Reporting Service (JRS) / Report Builder

 • Podnikové výkazníctvo: Zaznamenávajte  
  pokrok na úrovni programu, projektu a tímu
 • Konzistentné metriky v rámci organizácie
 • Ihneď dostupné hlásenia z Agile a DevOps                                                                    
 • Hlásenia o dohľadateľnosti naprieč doménami

IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing

 • Generovanie dokumentov
 • Exportovanie do formátov PDF, HTML, XSL alebo Word

IBM Engineering Lifecycle Optimization - Engineering Insights

 • Preskúmajte a analyzujte vzťahy medzi artefaktmi

Globálna podpora riadenia konfigurácie pre strategické opätovné použitie

Opätovné použitie prostriedkov vám umožňuje opätovne použiť ich testy, čím ušetrite čas a prácu a zároveň zlepšite kvalitu

Image

Integrácie

Hlavné adaptéry pre automobilový a iný regulovaný priemysel nájdete v časti „Adaptéry na vykonávanie RQM“.

PROVEtech MBTech (AKKA Automotive)

Adaptér, ktorý bol vytvorený pre nástroj PROVEtech a IBM Engineering Test Management. Pre možnú ukážku nás prosím kontaktujte.

Iné RQM adaptéry

Virtual Test Lab Automation

 • Surgient - Podpora pre virtualizáciu pre Rational Test Lab Manager
 • VMLogix - Podpora pre virtualizáciu pre Rational Test Lab Manager

Interoperability - Change Management

 • CM Logic - CM Logic poskytuje obojsmernú integráciu IBM Engineering Workflow Management (Rational Team Concert) a systému spravovania zmien JIRA.

Execution Adapters pre RQM IBM Engineering Test Management

HP LoadRunner Adapter pre RQM - IBM Engineering Test Management

Podporuje LoadRunner verzie 9.1, 9.51, 11.5 a 12.50. Stiahnuť

HP Quick Test Professional (QTP)/HP Unified Functional Testing (UFT) Adapter ore RQM IBM Engineering Test Management

Podporuje QTP verzie 9.0, 9.1, 9.2, a 9.5.
Taktiež otestované s QTP verziami 10 a 11.0 a UFT verziami 11.50, 11.53, 12.02, a 12.51. Stiahnúť

Adaptér pre mobilné aplikácie

Viac informácií: tu

 • Arsin – Integrácia Engineering Test Management s Arsin's Effecta pre komplexnú automatizáciu a validáciu testovania obchodných procesov. Integrované riešenie zlepšuje Test Management, znižuje úsilie pri automatizácii testovania a zvyšuje pokrytie automatizácie testov.
 • Device Anywhere od Mobile Complete – umožňuje prístup k testovaniu mobilných aplikácií na viac ako 2000 skutočných telefónoch po celom svete, pričom využíva RQM na kontrolu vykonávania testov a sledovanie výsledkov.
 • Finaris – adaptér vykonávacieho nástroja RapidRep pre RQM umožňuje testovacej súprave RapidRep overovať údaje, ako sú relačné databázy alebo štruktúrované súbory, ako CSV alebo XML.
 • Green Hat – GH Tester, automatizovaný overovací a virtualizačný testovací produkt umožňujúci agilnú a efektívnu správu kompozitných aplikácií založených na starších technológiách, SOA, BPM a cloudových technológiách, umožňuje Engineering Test Management začleniť kontrolu nad komplexnými testovacími prostrediami od GH Tester do Rational procesu spravovania testov.
 • iTKO LISA – iTKO LISA je spoločné podnikové softvérové testovacie riešenie pre moderné, distribuované aplikácie vrátane SOA, BPM a integračných platforiem. Testovanie no-code LISA Test rozširuje vašu testovaciu prax a umožňuje tímom rýchlo zautomatizovať funkčné, jednotkové, regresné a záťažové testy na každej vrstve aplikácie.
 • Juvander – OffRoad umožňuje vykonávanie testu v odpojených prostrediach. To znamená, že plánovanie a analýza testov sa vykonáva plne na serveri IBM Engineering Test Management, ale skutočné vykonanie testu už nie je viazané na určité miesto alebo sieťové pripojenie.
 • RapidRep – Testovací program RapidRep umožňuje zákazníkom vykonávať kontroly kvality údajov, overovať migráciu databáz alebo porovnávať očakávané výsledky s vypočítanými výsledkami. Dáta uložené v tabuľkách (napr. DB2, Oracle, Sybase, Informix, SQL Server, MS Access...) alebo aj v špeciálnych súboroch ako XML alebo CSV možno použiť v ľubovoľnej kombinácii.
 • Wind River – Používatelia Wind River Test Management môžu pripojiť svoje testovacie prípady ku Quality Manager. Wind River Test Management je systém na optimalizáciu vykonávania testov pre vstavané zariadenia. Počas testovania umožňuje neuveriteľnú viditeľnosť zariadení počas testovania. Systém poskytuje spätnú väzbu, ktorú potrebujú testovacie tímy a ich manažment.
 • Worksoft – Adaptér vykonávacieho nástroja Certify od spoločnosti Worksoft pre RQM pre RQM umožňuje prístup k automatizovaným testovacím riešeniam na funkčné testovanie SAP a iných podnikových aplikácií.
 • Test Workbench - Integračné testovanie
 • Functional Tester - Funkčné testovanie grafického rozhrania

Rational Performance Tester - testovanie výkonu

 • IBM Appscan Source – testovanie zabezpečenia Whitebox
  Squish GUI Tester – Proglogic vytvoril adaptér, ktorý pracuje s príkazovým riadkom

Proces kvality

 • Sogeti – integruje proces testovania TMAP spoločnosti Sogeti s ETM
  Traceability
  Tieto – Integrácia medzi CaliberRM a Engineering Test Management. Synchronizuje požiadavky z CaliberRM s ETM.

Pripojenie k automatizácii nasadenia - IBM UrbanCode

Doplnok IBM Engineering Test Management vyvoláva testovacie súpravy alebo testovacie prípady IBM Engineering Test Management na spustenie automatických testovacích skriptov.

Tu!

 

Naše služby

poskytujeme

Image

Licencie

Image

Inštaláciu a spojazdnenie

Image

Poradenstvo

Image

Rozšírenia

Contact us

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148