ASPERA

NOVÝ PRÍSTUP
K ZDIEĽANIU VEĽKÝCH OBJEMOV DÁT

IBM Aspera ponúka revolučný spôsob zdieľania veľkých objemov údajov. Softvér IBM Aspera umožňuje organizáciám presúvať obrovské množstvo dát maximálnou rýchlosťou bez ohľadu na veľkosť súboru, vzdialenosti prenosu a podmienky sietí.

Image

Kľúčové vlastnosti softvéru IBM Aspera

Image

Rýchlosť

Celosvetovo 100x+ rýchlejší ako FTP 

Image

Bezpečnosť

Šifrovanie údajov, overovanie užívateľov a podávanie hlásení za účelom ochrany údajov a splnenia požiadaviek HIPAA

Image

Flexibilita

Podpora cloudových, lokálnych a hybridných úložísk

Image

Spoľahlivosť

Garancia doručenia bez ohľadu na veľkosť súboru, vzdialenosti prenosu a podmienky sietí

Ťažkosti so zdieľaním starších súborov

95% uvádza, že ich spolupráca v oblasti súborov nespĺňa ich potreby

58% tvrdí, že nástroje na zdieľanie súborov a synchronizáciu sú príliš pomalé alebo jednoducho zlyhávajú pri veľkých súboroch

53% nahlasuje bezpečnosť ako prekážku v efektívnom zdieľaní súborov.

Image

Dodávky pevných diskov

 • Zvýšené riziko straty a krádeže údajov
 • Časovo a pracovne náročné
 • Nákladné urýchlené doručenie
Image

Prenos súborov cez FTP

 • Veľmi pomalý na diaľku
 • Nespoľahlivý pre veľké súbory
 • Vytvára preťaženie siete
 • Žiadna predpripravená funkcia zabezpečenia
Image

Zdieľanie súborov v cloude

 • Zabezpečenie na spotrebiteľskej úrovni 
 • Pomalé nahrávanie/preberanie veľkých súborov
 • Obmedzená alebo žiadna podpora pre súkromný alebo lokálny cloud

Výkon bez ohľadu na vzdialenosť

Image
Prenos cez rôzne siete

Prenášajte akékoľvek údaje cez multi-hop satelitné siete, rádiové a taktické rádiové siete v predvídateľnom časovom intervale aj pri extrémnom oneskorení a strate pripojenia.

Image
Zabezpečená
spolupráca

Nahraďte FTP, e-mailový disk alebo fyzické prenosy súborov bezpečným nahrávaním a výmenou súborov medzi mnohými lokalitami a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Image
Globálny prenos dát

Prijímajte a odosielajte akékoľvek údaje pomocou centrálnych, riadiacich a analytických centier na pracoviská po celom svete.

Image
Ľahké zaobchádzanie

Migrujte, zálohujte a archivujte akékoľvek údaje rýchlo a bezpečne. Znížte náklady, čas a úsilie, ktoré by ste vynaložili v porovnaní s manuálnym presunom údajov.

Výkon bez ohľadu na vzdialenosť

Prenos cez rôzne siete

Prenášajte akékoľvek údaje cez multi-hop satelitné siete, rádiové a taktické rádiové siete v predvídateľnom časovom intervale aj pri extrémnom oneskorení a strate pripojenia.

Zabezpečená
spolupráca

Nahraďte FTP, e-mailový disk alebo fyzické prenosy súborov bezpečným nahrávaním a výmenou súborov medzi mnohými lokalitami a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Globálny prenos dát

Prijímajte a odosielajte akékoľvek údaje pomocou centrálnych, riadiacich a analytických centier na pracoviská po celom svete.

Ľahké zaobchádzanie

Migrujte, zálohujte a archivujte akékoľvek údaje rýchlo a bezpečne. Znížte náklady, čas a úsilie, ktoré by ste vynaložili v porovnaní s manuálnym presunom údajov.

Kľúčové funkcie produktu Aspera

Automatické obnovenie a opätovné spustenie z miesta prerušenia činnosti namiesto toho, aby sa začínalo odznova
Kontrola prenosového pásma prostredníctvom inteligentného a adaptívneho mechanizmu riadenia prenosovej rýchlosti
Integrované zabezpečenie s modelom zabezpečenia end-to-end: overenie integrity údajov, autentifikácia, šifrovanie pomocou silnej kryptografie
Možnosť prevádzky v akejkoľvek infraštruktúre, cloudovej platforme a operačnom systéme bez ohľadu na paradigmy
Výkon na akúkoľvek vzdialenosť
Prenos a synchronizácia veľkých objemov dát
Odosielanie a zdieľanie veľkých súborov
Automatizácia a manažment prenosov súborov
Streamovanie v ľubovoľnej prenosovej rýchlosti
Spoľahlivá výmena prostriedkov
Automatické obnovenie a opätovné spustenie z miesta prerušenia činnosti namiesto toho, aby sa začínalo odznova
Kontrola prenosového pásma prostredníctvom inteligentného a adaptívneho mechanizmu riadenia prenosovej rýchlosti
Integrované zabezpečenie s modelom zabezpečenia end-to-end: overenie integrity údajov, autentifikácia, šifrovanie pomocou silnej kryptografie
Možnosť prevádzky v akejkoľvek infraštruktúre, cloudovej platforme a operačnom systéme bez ohľadu na paradigmy
Výkon na akúkoľvek vzdialenosť
Prenos a synchronizácia veľkých objemov dát
Odosielanie a zdieľanie veľkých súborov
Automatizácia a manažment prenosov súborov
Streamovanie v ľubovoľnej prenosovej rýchlosti
Spoľahlivá výmena prostriedkov

Prenos údajov a šifrovanie kľúčov

Image
Image
Image

Prudký nárast objemu údajov

Požiadavky na prenos objemov údajov sa zvyšujú každým rokom, a taktiež aj flexibilné procesy zvyšujú nároky na prenos.

Globálne generovanie údajov

Údaje potrebné na analýzu alebo prijímanie rozhodnutí často pochádzajú zo vzdialených lokalít.

Distribuovaná spotreba údajov

Celosvetová spotreba údajov sa vzťahuje na údaje o mapách, aktualizáciách systémov, informáciách a súboroch na podporu práce na diaľku alebo globálneho pracovného toku.

Image
Image
Image

Rýchle a bezpečné doručenie

Tradičná preprava súborov cez WAN linky je pomalá, ak je vôbec možná. Preprava pevných diskov je pomalá a predstavuje riziko porušenia bezpečnosti pri ich transporte.

Životnosť informácií

Niektoré údaje môžu byť cennejšie, ak sa doručia čo najrýchlejšie.

End-to-end viditeľnosť procesu výmeny dát

Monitorovanie, spravovanie a podávanie správ o presunoch môže byť náročné. Sú systémy schopné zabezpečiť rýchlosť prenosu liniek v čase, keď je to najviac potrebné?

Prudký nárast objemu údajov

Požiadavky na prenos objemov údajov sa zvyšujú každým rokom, a taktiež aj flexibilné procesy zvyšujú nároky na prenos.

Globálne generovanie údajov

Údaje potrebné na analýzu alebo prijímanie rozhodnutí často pochádzajú zo vzdialených lokalít.

Distribuovaná spotreba údajov

Celosvetová spotreba údajov sa vzťahuje na údaje o mapách, aktualizáciách systémov, informáciách a súboroch na podporu práce na diaľku alebo globálneho pracovného toku.

Rýchle a bezpečné doručenie

Tradičná preprava súborov cez WAN linky je pomalá, ak je vôbec možná. Preprava pevných diskov je pomalá a predstavuje riziko porušenia bezpečnosti pri ich transporte.

Trvanlivosť informácií

Niektoré údaje môžu byť cennejšie, ak sa doručia čo najrýchlejšie.

End-to-end viditeľnosť procesu výmeny dát

Monitorovanie, spravovanie a podávanie správ o presunoch môže byť náročné. Sú systémy schopné zabezpečiť rýchlosť prenosu liniek v čase, keď je to najviac potrebné?

Aká rýchla je IBM Aspera?

Vypočítajte si rýchlosť prenosu pomocou kalkulačky.

Príklady použitia

Image
"Aspera je nevyhnutnou súčasťou nášho úspechu. Poskytuje nám možnosť spoznať naše nedostatky a riešiť ich oveľa rýchlejšie, aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať lepšie služby."
Heiner Susse | Manažér IT služieb a produktov

Produkty

 • Aspera Shares, Aspera High-Speed Transfer Server, Aspera Console

Úloha

 • Umožnenie rýchleho, jednoduchého a spoľahlivého doručenia veľkých súborov o kontrolách energetickej infraštruktúry, až do veľkosti niekoľkých terabajtov kamkoľvek na svete.

Riešenie

 • Aspera Shares poskytuje jednoduchý a intuitívny spôsob bezpečného a rýchleho prenosu veľkého objemu dát do ktorejkoľvek z 22 pobočiek skupiny ROSEN po celom svete. Aspera Console poskytuje úplný prehľad o celom prenosovom prostredí s možnosťou uprednostniť prenosy dát a plne využiť celú dostupnú šírku pásma.

Výsledok

 • Rýchlosť prenosu veľkých súborov a súborov údajov sa zvýšila o 300 %.                                                                                    
 • Výrazne sa zvýšila predvídateľnosť prenosu údajov a skrátil sa celkový čas spojený s doručovaním kontrolných analýz zákazníkom.
 • Výrazné zníženie nákladov a úspora času vďaka odstráneniu potreby prepravy USB diskov
Image
Robert Bosch [Automotive]

Produkty

 • Aspera Shares, Aspera High-Speed Transfer Server, Aspera Console

Úloha

 • Nutnosť prenášať petabajty dát zo senzorov a obrazových záznamov medzi testovacími vozidlami a globálnymi výskumnými a vývojovými tímami s cieľom urýchliť vývoj softvéru

Riešenie

 • Prenosový server 500 Mbit/s -> 4 TB za deň

Výsledok

 • Náhrada častých dodávok pevných diskov
 • Skrátenie času dodania údajov z niekoľkých dní na pár hodín
 • Zníženie nákladov
 • Zníženie intenzity prevádzky v súkromnej sieti
Image
Leica [Electronics]

Produkty

 • Aspera Shares, Aspera High-Speed Transfer Server, Aspera Console

Úloha

 • ePathology Solutions od spoločnosti Leica konvertujú sklenené preparáty na digitálne snímky. Rýchle a bezpečné nahrávanie týchto snímok je náročné, pretože prípad jedného pacienta môže ľahko dosiahnuť veľkosť väčšiu ako jeden gigabajt.

Riešenie

 • Integrované rozhrania API od Aspery v riešení ePathology poskytujú bezpečný a vysokorýchlostný prenos digitálnych preparátov a elektronických patologických záznamov

Výsledok

 • Rýchle nahrávanie výrazne skracuje čas spracovania, čo umožňuje vzdialeným pracoviskám s obmedzeným prístupom k patologickým službám skvalitniť diagnostiku a starostlivosť o pacientov.

Zistite, ako rôzne priemyselné odvetvia využívajú riešenia IBM Aspera umožňujúce rýchly prenos dát.

jabil
international-instruments
net-app
neni
Biologické vedy a zdravotníctvo

Urýchlite dosiahnutie prelomových objavov vo výskume a medicíne tým, že pomôžete decentralizovaným tímom spolupracovať na rozsiahlych genómových dátach a lekárskych snímkach.

bluebee
crg
giga-science
neni
Ropa a plyn

Zabezpečte nákladovo efektívnejšie odhaľovanie a využívanie nových zdrojov energie s rýchlejším zaznamenávaním a analýzou vzdialených seizmických údajov pomocou vysokovýkonných počítačov (HPC).

rosen
oil-industry
neni
Maloobchod a spotrebný tovar

Zrýchlite prenos digitálnych médií a nákupných údajov z/do maloobchodných predajní a podnikom so spotrebným tovarom, aby sa zvýšila spokojnosť zákazníkov v predajniach, a tým optimalizujte vývoj produktov.

abin-bev
american-airlines
neni
Telekomunikácie

Rozvíjajte svoje kanály pre distribúciu obsahu, aby ste mohli narušiť tradičné telekomunikácie spotrebiteľskými modelmi s vysokorýchlostným prenosom dát, streamovaním obsahu v reálnom čase a opatreniami na obnovu po poruche.

amdocs
neni
Energia a úžitkové služby

Posielajte rôzne výskumy a kontrolné videá medzi zamestnancami v centrále, na vzdialených pracoviskách, externých, energetických a komunálnych firiem.

amdocs
neni
Bankovníctvo a finančné trhy

Znovuvytvorenie modernej finančnej inštitúcie umožnením analýzy veľkých objemov dát, sériového spracovania, poistných udalosti a oceňovaním z praxe.

amdocs
neni
Automobilový priemysel

Prenos PB videa z reálneho sveta a mapových údajov v HD rozlíšení zozbieraných vozidlami ku vzdialeným vývojovým tímom, ktoré pracujú na softvéri novej generácie pre autonómne vozidlá v priebehu niekoľkých hodín namiesto niekoľkých týždňov.

neni
Médiá a zábavný priemysel

Transformujte produkciu a poskytovanie obsahu využitím pracovných postupov založených na digitálnych súboroch a streamoch ktoré pokrývajú cloudové a lokálne infraštruktúry.

jabil
international-instruments
net-app
neni
Biologické vedy a zdravotníctvo

Urýchlite dosiahnutie prelomových objavov vo výskume a medicíne tým, že pomôžete decentralizovaným tímom spolupracovať na rozsiahlych genómových dátach a lekárskych snímkach.

bluebee
crg
giga-science
neni
Ropa a plyn

Zabezpečte nákladovo efektívnejšie odhaľovanie a využívanie nových zdrojov energie s rýchlejším zaznamenávaním a analýzou vzdialených seizmických údajov pomocou vysokovýkonných počítačov (HPC).

rosen
oil-industry
neni
Maloobchod a spotrebný tovar

Zrýchlite prenos digitálnych médií a nákupných údajov z/do maloobchodných predajní a podnikom so spotrebným tovarom, aby sa zvýšila spokojnosť zákazníkov v predajniach, a tým optimalizujte vývoj produktov.

abin-bev
american-airlines
neni
Telekomunikácie

Rozvíjajte svoje kanály pre distribúciu obsahu, aby ste mohli narušiť tradičné telekomunikácie spotrebiteľskými modelmi s vysokorýchlostným prenosom dát, streamovaním obsahu v reálnom čase a opatreniami na obnovu po poruche.

amdocs
neni
Energia a úžitkové služby

Posielajte rôzne výskumy a kontrolné videá medzi zamestnancami v centrále, na vzdialených pracoviskách, externých, energetických a komunálnych firiem.

amdocs
neni
Bankovníctvo a finančné trhy

Znovuvytvorenie modernej finančnej inštitúcie umožnením analýzy veľkých objemov dát, sériového spracovania, poistných udalosti a oceňovaním z praxe.

amdocs
neni
Automobilový priemysel

Prenos PB videa z reálneho sveta a mapových údajov v HD rozlíšení zozbieraných vozidlami ku vzdialeným vývojovým tímom, ktoré pracujú na softvéri novej generácie pre autonómne vozidlá v priebehu niekoľkých hodín namiesto niekoľkých týždňov.

neni
Médiá a zábavný priemysel

Transformujte produkciu a poskytovanie obsahu využitím pracovných postupov založených na digitálnych súboroch a streamoch ktoré pokrývajú cloudové a lokálne infraštruktúry.

Ďalšie spoločnosti, ktoré používajú produkt Aspera

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Naše služby

Poskytujeme

Image

Licencie

Image

Inštalácia a spojazdnenie

Image

Poradenstvo

Image

Rozšírenia

Aspera naživo - zdieľajte vaše dáta rýchlo a bezpečne

Vyplňte formulár nižšie a my Vám pošleme prístupové údaje do pripraveného demo prostrediaS čím Vás môžeme pomôcť?

Information

All images are for demonstration purposes only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Pexels.com

"Icons made by Freepik from www.flaticon.com"

Image

Softacus AG

Löwenstrasse 20
8001 Zürich
Switzerland
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +41 43 5087081
Fax: +41 43 344 6075 

VAT: CHE-108.817.809 MWST
D-U-N-S® Number 486800618

Image

Softacus GmbH

Westendstrasse 28
60325 Frankfurt am Main
Germany
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +49 69 34876544
Fax: +49 69 5830 35709

VAT: DE301903892
D-U-N-S® Number 313482703

Image

Softacus s.r.o.

Křídlovická 351/47A
603 00 Brno
Czech Republic
E-Mail: info@softacus.com
Tel.: +420 530333482
Fax: +41 43 344 6075

VAT: CZ07286333
D-U-N-S® Number 496165108

Image

Softacus s.r.o.

Tatranské nám. 3
058 01 Poprad
Slovakia
E-Mail: info@softacus.com
Tel: +421 911 083 612
Fax: +41 43 344 6075

VAT: SK53507070
D-U-N-S® Number  2121388148